Fluxul net de investiţii străine directe a depăşit 2 miliarde euro, în 2012

Fluxul net de investiţii străine directe a atins anul trecut nivelul de 2,138 miliarde euro, din care 795 milioane euro participaţii la capital (37,2 %) şi 1,343 miliarde euro credit net primit de la investitorii străini (62,8%), conform datelor publicate luni de Banca Naţională a României.

Soldul final al investiţiilor străine directe la 31 decembrie 2012 a înregistrat valoarea de 59,126 miliarde euro, din care 39,266 miliarde euro participaţii la capital, inclusiv profitul reinvestit (66,4%) şi 19,86 miliarde euro credit net primit de la investitorii străini (33,6%).

Din punct de vedere al orientării pe ramuri economice, ISD s-au localizat cu precădere în industria prelucrătoare (18,509 miliarde euro, 31,3% din total). În cadrul acestei industrii, cele mai bine reprezentate ramuri sunt prelucrare ţiţei, produse chimice, cauciuc şi mase plastice (3,962 miliarde euro, 6,7% din total ISD), industria mijloacelor de transport (3,173 miliarde euro, 5,4%), metalurgia (2,899 miliarde euro, 4,9%), industria alimentară, a băuturilor şi tutunului (2,16 miliarde euro, 3,7%) şi ciment, sticlă, ceramică (1,684 miliarde euro, 2,8%).

Pe lângă industrie, activităţi care au atras importante ISD sunt intermedierile financiare şi asigurările (10,914 miliarde euro, 18,5% din totalul ISD), comerţul cu amănuntul şi cu ridicata (6,714 miliarde euro, 11,4%), construcţii şi tranzacţii imobiliare (5,466 miliarde euro, 9,2%), tehnologia informaţiei şi comunicaţii (2,854 miliarde euro, 4,8%). Investiţiile în agricultură, silvicultură şi pescuit au totalizat doar 1,402 miliarde euro.

Imobilizările corporale şi necorporale, cu un sold la finele anului 2012, în valoare de 27,412 miliarde euro, reprezintă 46,4% din soldul total al ISD, ceea ce conduce la un grad semnificativ de stabilitate al investiţiei străine directe, menţionează BNR.

Din punct de vedere teritorial se observă orientarea cu precădere a ISD spre regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov (35,859 miliarde euro, 60,6%), alte regiuni de dezvoltare beneficiare de ISD fiind regiunea Centru (4,625 miliarde euro, 7,8%), regiunea Vest (4,51 miliarde euro, 7,6%), regiunea Sud-Muntenia (4,23 miliarde euro, 7,2%), şi regiunea Sud-Est (3,253 miliarde euro, 5,5%).

Specialiştii BNR menţionează că ISD au fost localizate teritorial după sediul social al întreprinderilor investiţie directă, ceea ce nu corespunde întotdeauna cu locul de desfăşurare a activităţii economice.

Pe ţări de origine, primele 4 ţări clasate după ponderea deţinută în soldul ISD la 31 decembrie 2012 sunt: Olanda (123,229 miliarde euro, 22,4% din soldul ISD la sfârşitul anului 2012), Austria (10,92 miliarde euro, 18,5 %), Germania (6,499 miliarde euro, 11%) şi Franţa (5,272 miliarde euro, 8,9%), ierarhie neschimbată din anul 2009.

Fluxul de participaţii la capital în întreprinderile ISD în valoare de 2676 milioane euro este diferenţiat în greenfield, fuziuni şi achiziţii şi dezvoltare de firme.

În anul 2012 investiţiile greenfield au înregistrat un nivel foarte redus, de numai 18 milioane euro, iar investiţiile din categoria fuziuni şi achiziţii (M&A) au avut un impact negativ de 5 milioane euro; ponderea predominantă în fluxul participaţiilor la capital în 2012 este reprezentată de dezvoltările de firme cu o valoare de 2,663 miliarde euro, respectiv 99,5% din participaţii.

Activitatea întreprinderilor investiţie străină directă, în ansamblul ei, are un impact pozitiv asupra comerţului exterior al României, contribuţia acestora la exporturile de bunuri fiind de 70,3%, în timp ce la importuri de 62,6%.

Cercetarea statistică privind investiţiile străine directe (ISD) a fost realizată de Banca Naţională a României în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică. Obiectivul principal al cercetării statistice a fost determinarea soldului ISD în România la 31 decembrie 2012 şi a fluxurilor (mişcărilor) ISD în cursul exerciţiului financiar 2012, în întreprinderile investiţie străină directă rezidente.

Baza de sondaj a cercetării statistice a cuprins circa 39.300 de întreprinderi investiţie străină directă. Volumul total de întreprinderi ISD cercetate, atât exhaustiv cât şi aleator, a fost de 7.067.

Au fost cercetate exhaustiv 6.199 de întreprinderi investiţie străină directă, cuprinzând întreprinderile cu cel puţin 20 de salariaţi (5.849 unităţi), toate instituţiile de credit cu capital străin (37 de unităţi), toate societăţile cu capital străin din domeniul asigurărilor (35 de unităţi), precum şi întreprinderile considerate atipice (toate întreprinderile investiţie străină directă care au cifra de afaceri sau capitalul social de cel puţin 30 milioane lei, indiferent de numărul de salariaţi existenţi, respectiv 278 de unităţi).

A fost cercetată aleator mulţimea de întreprinderi investiţie străină directă având între 5 şi 19 salariaţi inclusiv, aceasta fiind reprezentată de eşantionul format din 868 de unităţi din totalul de 14.687 de unităţi.

De asemenea, au fost cercetate exhaustiv şi întreprinderile ISD de gradul II (616 de unităţi).

Rata de răspuns a cercetării statistice ISD a fost de 97,4%. Gradul de eroare al rezultatelor cercetării statistice privind investiţiile străine directe în România la 31 decembrie 2012 (fluxuri şi solduri) este de plus/minus 3%, principalii indicatori cercetaţi fiind garantaţi cu o probabilitate de 95%.(Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.