Universitatea Suceava a fost evaluată cu ”grad de încredere ridicat” de ARACIS

Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) a acordat Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) calificativul „grad de încredere ridicat”, cea mai înaltă recunoaştere acordată unei universităţi în sistemul naţional de învăţământ, a declarat, joi, prorectorul Ştefan Purici.

Potrivit prorectorului, USV obţine consecutiv acest statut, valabil timp de cinci ani, după ce în 2008 a primit acelaşi calificativ în urma evaluării instituţionale efectuate de către comisiile ARACIS.

În perioada 30 octombrie – 1 noiembrie 2013, o comisie de experţi de la ARACIS, alcătuită din 18 profesori universitari din ţară şi străinătate, dar şi doi studenţi din partea organizaţiilor naţionale studenţeşti, s-au aflat la Suceava pentru a evalua activitatea USV în funcţie de o serie complexă de indicatori.

Citeste si:  Veşti bune şi rele, de la 1 iulie 2009

Evaluarea s-a realizat în conformitate cu o nouă metodologie ale cărei criterii au fost elaborate cu o exigenţă sporită faţă de ultima evaluare realizată în 2008. Echipa de evaluatori, care a avut întâlniri cu reprezentanţii conducerii universităţii şi ai facultăţilor, cu studenţi şi cadre didactice, cu angajatorii din Suceava, cu absolvenţi ai instituţiei, a urmărit îndeaproape activitatea didactică şi de cercetare desfăşurate la USV, precum şi evoluţia numărului de studenţi din perioada vizată, baza materială, serviciile oferite studenţilor şi procentul de absolvire.

Totodată, comisia ARACIS a analizat în vederea reacreditării şi zece programe de studiu din cadrul Facultăţilor de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, Istorie şi Geografie, Inginerie Alimentară, Silvicultură, Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, Inginerie Mecanică şi Educaţie Fizică şi Sport.

Citeste si:  Hadăr (Alma Mater) despre salarizare: Învăţământul superior primeşte zero; nu mă aşteptam să fim trataţi atât de rău

De la începutul anului 2013, alte 11 universităţi din ţară au fost evaluate de ARACIS şi numai patru dintre acestea au primit cel mai înalt calificativ, respectiv „Grad de încredere ridicat”. ”Universităţii sucevene îi sunt astfel recunoscute performanţele didactice şi ştiinţifice potrivit unor indicatori de calitate raportaţi la cele mai bune practici academice din spaţiul european. Prin realizările deosebite din ultimii ani, beneficiind şi de sprijinul comunităţii locale, şcoala academică suceveană a dovedit că este un reper educaţional important pentru pregătirea viitorilor specialişti în concordanţă cu cerinţele pieţei, oferind oportunităţi performante de studiu pentru a putea fi considerată o universitate europeană”, a mai spus prorectorul Ştefan Purici. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata