ANUNŢ pentru postul de membru neexecutiv al Consiliului de Administraţie al SC NOVA APASERV SA Botoşani

ANUNŢ privind organizarea evaluării/ selecţiei prealabile a candidaţilor pentru postul de membru neexecutiv al Consiliului de Administraţie al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani

Consiliul de Administraţie al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani anunţă organizarea evaluării/selecţiei prealabile a candidaţilor pentru postul de membru neexecutiv al Consiliului de Administraţie al societăţii, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

I. CONDIŢII GENERALE DE CANDIDARE:

1. Cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul  în România;
2.  Cunoaşterea limbii române(scris şi vorbit);
3. Capacitate deplină de exerciţiu;
4. Să nu fie incapabil, potrivit legii, ori să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002, republicată – pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea  unor măsuri de prevenire şi compatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile la art. 143 – 145 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei cu modificările şi completările ulterioare.
5. Să nu exercite concomitent mai mult de 5 mandate de administrare ale unor regii autonome sau societăţi comerciale.

Citeste si:  Gala MTV Movie Awards 2015: "The Fault In Our Stars" cel mai bun film al anului

II. CONDIŢII SPECIFICE  DE CANDIDARE:

1.    Studii superioare absolvite cu diploma de licenţă.
2.    Experienţă în administrarea/managementul unor întreprinderi publice profitabile sau a unor societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al societăţii comerciale, în cel puţin un exerciţiu financiar încheiat cu profit.

Criteriile de selecţie, bibliografia, documentele necesare pentru depunerea  candidaturii şi etapele de desfăşurare a selecţiei sunt afişate pe pagina de internet a societăţii www.apabotosani.ro.

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata