Noi prevederi legale referitoare la reactivarea contribuabililor inactivi

32

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151/28.02.2014, au fost modificate şi condiţiile pe care contribuabilii declaraţi inactivi conform art. 78^1 din Codul de Procedură Fiscală trebuie să le îndeplinească pentru a fi reactivaţi.

Astfel, una din condiţiile pe care contribuabilii declaraţi inactivi trebuie să o îndeplinească, conform noilor prevederi legale, pentru a fi reactivaţi de organul fiscal competent, se referă la faptul că aceştia nu trebuie să înregistreze obligaţii fiscale restante.

În contextul noilor modificări, condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cumulativ contribuabilii declaraţi inactivi pentru a fi reactivaţi de organul fiscal, sunt:

Citeste si:  Tragedia de la maternitate: Ordinul Asistenţilor va face anchetă dacă asistenţi medicali vor fi culpabilizaţi de cercetarea judiciară

– să-şi îndeplinească toate obligaţiile declarative prevăzute de lege;

– să nu înregistreze obligaţii fiscale restante;

– organele fiscale să constate că funcţionează la domiciliul fiscal declarat.

De asemenea, prin actul normativ menţionat a fost modificată şi data de la care decizia de declarare în inactivitate/reactivare produce efecte faţă de terţi, respectiv cu ziua următoare datei înscrierii în registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi şi nu data înscrierii în registru cum era prevăzut până la intrarea în vigoare a noilor prevederi legale.

Important! Contribuabilii pentru care s-a deschis procedura insolvenţei în formă simplificată, contribuabilii care au intrat în faliment sau contribuabilii pentru care s-a pronunţat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare se reactivează de organul fiscal, la cererea acestora, după îndeplinirea obligaţiilor declarative.

Citeste si:  Noul Porsche Cayenne se lansează oficial în România

Reamintim că, potrivit Codului de Procedură Fiscală, contribuabilii sunt declaraţi inactivi de către organul fiscal, dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

– nu îşi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege;

– se sustrag de la efectuarea inspecţiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;

– organele fiscale au constatat că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat, potrivit procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF);

Citeste si:  30 mai 2014 - termen limită pentru depunerea bilanţului pe anul 2013

ANAF organizează evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi/reactivaţi în cadrul Registrului contribuabililor inactivi/reactivaţi, care conţine:

– datele de identificare a contribuabilului;

– data declarării ca inactiv a contribuabilului;

– data reactivării;

– denumirea organului fiscal care a emis decizia de declarare în inactivitate/reactivare;

– alte menţiuni.

Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi este public şi se afişează pe site-ul ANAF.

 

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata