PRECOND SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificate de faliment

22

CUI: 15123281
Data publicării în BPI: 15 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 31.10.2014
1. Date privind dosarul: Număr dosar 5712/121/2010*, Tribunal Galati, Secţia a Iia Civila, judecător sindic Carmen Sandu

2.Arhiva/registratura instanţei: Galaţi, strada Brăilei nr. 153, Jud. Galaţi, număr de telefon 0236-460331

3.Debitor: SC Precond SRL cod de identificare fiscală 15123281, cu sediul social în Tecuci, strada Cuza Vodă nr 125, număr de ordine în registrul comerţului J17/7/2003.

4. Lichidator judiciar: C.I. Jalba Rodica Magdalena, cu sediul în Galaţi strada Regiment 11 Siret nr 38, bl. C29, ap. 27, judeţ Galaţi, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B2560, tel. 0745660742

6.Subscrisa: CI Jalba Rodica Magdalena în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Precond SRL ., conform sentinţei civile nr. 760 din data de 17.09.2014 pronunţată de Tribunalul Galaţi, secţia a II-a Civila, în dosarul 5712/121/2010*, notifică

Citeste si:  ROVERMANIA SRL - notificare privind deschiderea procedurii de faliment

6. Intrarea debitorului în procedura simplificata de faliment având în vedere: cererea administrator judiciar.

7. Debitorul SC Precond SRL va depune documentele contabile prevăzute de lege.

7.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul suplimentar al creanţelor este 31.10.2014

În temeiul art. 76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.

7.2. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în faliment:

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea si afisarea tabelului suplimentar al creanţelor este 28.11.2014.

Citeste si:  BULETINUL INSOLVENŢEI - 23 aprilie 2010 (3254)

Termenul pentru depunerea contestatiilor este 18.12.2014. Termenul pentru afisarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 08.12.2014. Termen pentru continuarea procedurii în data de 08.12.2014 orele 9, sala 11, Tribunalul Galaţi.

8.Deschiderea procedurii de faliment se notifică oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Citeste si:  BULETINUL INSOLVENŢEI - 20 aprilie 2010 (3082)

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei si de un timbru judiciar de 0,3 lei.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata