ALGIONE PRESTATION FOOD SRL – notificare privind deschiderea falimentului prin procedura generală

CUI: 27338519
Data publicării în BPI: 16 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 18.11.2014
Tribunalul Ilfov – Sectia Civila
Buftea, str. Stirbei Voda nr. 24, Jud. Ilfov
Număr dosar: 1559/93/2014
Debitor: ALGIONE PRESTATION FOOD SRL
Cod de identificare fiscală: 27338519
Sediul social: Sat Cornetu, Comuna Cornetu, str. Taberei nr.25G, Jud. Ilfov
Număr de ordine în registrul comerţului: J23/2321/2010
Creditori:

Cod de identificare fiscală: 20606827
Sediul social: Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.5, ap.47, sector 3
Tel/Fax: 021.320.14.84

Nume si prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Tanasa Constantin. Subscrisa TANASA SI ASOCIATII SPRL, reprezentata prin asociat coordonator Tanasa Constantin în calitate de lichidator judiciar al debitorului ALGIONE PRESTATION FOOD SRL desemnat prin Sentinta civila nr.3001 din data de 02.10.2014, pronunţată de Tribunalul Ilfov – Secţia Civila, în dosarul nr.1559/93/2014, în temeiul art. 108 alin (1) si (2) din Legea nr.85/2006, privind procedura insolvenţei, notifică:

Citeste si:  BULETINUL INSOLVENŢEI - 15 aprilie 2010 (2908)

In temeiul art. 107 alin. 1 lit.A c) din Legea 85/2006, intrarea debitorului în faliment prin procedura generala, conform Sentintei civile nr. 3001 din data de 02.10.2014 pronunţată în dosarul menţionat mai sus.

Creditorii debitorului ALGIONE PRESTATION FOOD SRL, numai cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de insolventa si până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei : Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul suplimentar al creanţelor este: 18.11.2014.

Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în faliment:

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este: 29.11.2014.
Termenul limita pentru depunerea contestatiilor la tabelul suplimentar la 03.12.2014.
Termenul pentru afisarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este: 15.12.2014.
Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov pentruefectuarea menţiunii.

Citeste si:  Bulgaria aşteaptă numeroşi turişti români de Paşte

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, iar un exemplar va fi transmis lichidatorului judiciar prin posta la adresa din Bucuresti, blv. Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.5, ap.47, sector 3. Exemplarul catre lichidatorul judiciar va contine si copia dovezii achitarii taxei
judiciare de timbru.

Citeste si:  Angela Vasiliu-Dimitriu: Numai 35% din vânzările de pe piaţa românească de încălţăminte provin din producţia internă

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi insotita de dovada platii taxei judiciare de timbru în suma de 200 lei ce va fi achitata în numerar, prin virament sau în sistem online, în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază îsi are creditorul sediul social / domiciliul declarat .

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura falimentului).

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata