COSTRADE IMPEX SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale a falimentului

37

CUI: 8904794
Data publicării în BPI: 16 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 21.11.2014
1. Date privind dosarul: Număr dosar 3215/105/2010 Tribunal Prahova Secţia Comercială si Contencios Administrativ Judecător sindic: Botnaru Irina

2.Arhiva/registratura instanţei: cu sediul în Ploiesti, Piaţa Victoriei nr.10, judeţul. Prahova, programul arhivei/registraturii instanţei 9.00-13.00.

3.Debitor: SC Costrade Impex SRL Cod unic de înregistrare RO 8904794. sediul social în Păulesti, sat Păulestii Noi, str. Principală, nr.1, jud. Prahova, Număr de ordine în registrul comerţului J29/1319/1996.

4.Creditori: Listă anexă

5.Lichidator judiciar: Revalactiv SPRL, Cod de identificare fiscală 15095661 cu sediul in Ploiesti, Ion Maiorescu, nr. 33S1, et. 5, cab. 5E, jud. Prahova, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RSP 0030 Tel 0344104525,fax 0344104524, E-mail: revalactiv@yahoo.com Nume si prenume reprezentant lichidator judiciar: Ileana Cismaru si Ioana Oprescu

Citeste si:  BULETINUL INSOLVENŢEI - 27 aprilie 2010 (3319)

6.Subscrisa Revalactiv SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Costrade Impex SRL, conform sentinţei nr. 1168 din 08.10.2014 pronunţată de Tribunalul Prahova, în dosarul 3215/105/2010 în temeiul art. 107 alin. 1 lit. C din Legea privind procedura insolvenţei Notifică:

7. Dispunerea începerii procedurii generale a falimentului

7.1. Debitorul SC Costrade Impex SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Prin sentinţa nr. 1168 din 08.10.2014 se dispune ridicarea dreptului de administrare al administratorului debitoarei SC Costrade Impex SRL.

7.2. Creditorii debitorului SC Costrade Impex SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru depunerea cererilor privind creanţele născute în cursul procedurii: 21.11.2014.

Citeste si:  România poate exporta carne de porc congelată în China

În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :

Termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 19.12.2014. Termenul pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii: 05.01.2015. Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii si pentru întocmirea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 14.01.2015.

8.Deschiderea procedurii generale a falimentului se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Citeste si:  Parlament: 173 de amendamente la bugetul pe 2016, admise în comisiile de specialitate

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata