PIATRA OSTROV SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei

32

CUI: 12533724
Data publicării în BPI: 17 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 31.10.2014
1. Date privind dosarul: nr. 6404/118/2014, Tribunal Constanţa, Secţia a II-a Civilă, Judecător sindic: Iulia Casian

2. Registratura instanţei: Constanţa, str. Traian, nr. 31, nr. de telefon: 0241.606.591, Programul arhivei: luni-vineri: 8:30-12:30

3.Debitor: SC PIATRA OSTROV SRL, Sediul: Valu lui Traian, nr.227, Jud.Constanţa, J13/7081/2004, CUI RO 12533724

4.Creditori: Listă anexă: va fi stabilitã dupã înregistrarea declaraţiilor de creanţã

5.Administrator judiciar: Maestro S.P.R.L, RSP 0270, CIF: RO20553269, Tel/ Fax: 0241.488.238, E-mail: maestro@maestrolichidare.ro; Nume si prenume reprezentant administrator judiciar Sîrbu Anca Cristina

6.Subscrisa: Maestro S.P.R.L. în calitate de administrator judiciar al debitorului SC PIATRA OSTROV SRL conform Sentintei Civile nr.1157/23.09.2014 a Tribunalului Constanta pronuntata de judecatorul sindic în dosarul nr. 6404/118/2014, în temeiul art. 99 alin. (1) si/sau alin. (2) si art. 100, alin. (1) si urm. din Legea nr. 85/2014, coroborate cu art. 71 alin. (1) si (2) si art. 67, alin. (1), din acelasi act normativ, notifică

Citeste si:  Poziţia în care dormim poate influenţa sănătatea creierului

7. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC PIATRA OSTROV SRL, prin Sentinţă civilă nr.1157/23.09.2014 a Tribunalului Constanta pronunţată de judecătorul sindic în dosarul nr. 6404/118/2014.

7.1. Debitorul SC PIATRA OSTROV SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea nr. 85/2014.

7.2. Termenul limită de depunere de către creditori a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii, pronunţată ca urmare a cererii formulate de debitor, în condiţiile art. 71 alin. (1), este de 10 zile de la primirea prezentei notificări. Termenul de soluţionare a opoziţiilor nu va depăsi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora.

7.3. Creditorii debitorului SC PIATRA OSTROV SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.3.1. Termenul limită pentru depunerea creanţelor este la 04.11.2014. În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea nr. 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

Citeste si:  Autorităţile ruse lansează un ghid de "selfie fără pericole", după o serie de accidente mortale

7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 24.11.2014.

Termenul pentru depunerea contestaţiilor la tribunal împotriva tabelului preliminar de creanţe este de 7 zile de la publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului preliminar.

Termenul pentru depunerea tabelului definitiv al creanţelor este 16.12.2014. Adunarea Creditorilor va avea loc în data de 28.11.2014, ora 14:00, la sediul administratorului judiciar din str. Dr. Aristide Caratzalli nr. 24, Constanta, cu ordinea de zi: desemnare comitet creditori, confirmare administrator judiciar si stabilirea onorariului administratorului judiciar.

8.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 din Legea nr. 85/2014.

Citeste si:  BNR va decide falimentul băncilor

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr. 85/2014).

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata