SCALA REAL ESTATE SA – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

19

CUI: 12597019
Data publicării în BPI: 21 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală:17.11.2014
1. Date privind dosarul:nr. dosar: 7010/99/2011 (nr.în format vechi 311/2011), Tribunalul Iaşi– Secţia II civilă – faliment, judecător sindic: Zaharia Nicoleta Lenuţa,

2.Arhiva/registratura instanţei: adresa: mun. Iaşi, str. Elena Doamna, nr. 1A, jud. Iaşi, nr. de telefon: 0232-215.160, programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri, orele 09.00-13.00,

3.1. Debitor: SC Scala Real Estate SA Iaşi, C.U.I. RO12597019, nr. de înreg. O.R.C. J22/54/2000, cu sediul social în mun. Iaşi, str. Hatman Șendrea, nr. 42B, et. 1, jud. Iaşi, CP 700613,

3.2. Administrator special: dna. BACIU LENUŢA, cu domiciliul în Iaşi, sos.Arcu, nr.56, bl.Z6, tr.2, et.2, ap.6, judet Iaşi, CNP 2590629221133, conform AGEA din 09.07.2011,

4. Lichidator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., Sediul: mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, nr. de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale 0120, tel: 0232-243.864, fax 0232-212.231, e-mail: iasi@insolventa.ro, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică, practician în insolvenţă, Mititelu Corneliu.

5. Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al societăţii debitoare SC Scala Real Estate SA Iaşi, C.U.I. RO12597019, nr. de înreg. O.R.C. J22/54/2000, cu sediul social în mun. Iaşi, str. Hatman Șendrea, nr. 42B, et. 1, jud. Iaşi, CP 700613, numit potrivit Sentinţa civilă nr. 1598 din data de 02 octombrie 2014, pronunţată de Tribunalul Iaşi – Secţia II civilă – faliment, în dosarul nr. 7010/99/2011 (nr.în format vechi 311/2011), reprezentată prin asociat coordonator Mititelu Corneliu, în temeiul art.108 corob. cu prev.art. 61 alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art. 33 alin. (4) sau alin. (6), art. 35 şi art. 28, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:

Citeste si:  Festivalul Drepturilor Copilului la cea de a VIII a ediție

6.0. Deschiderea procedurii generale de faliment împotriva debitorului SC Scala Real Estate SA Iaşi, dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitorului prin Sentinţa Civilă nr. 1598 din data de 02 octombrie 2014, pronunţată de Tribunalul Iaşi – Secţia II civilă – faliment, în dosarul nr. 7010/99/2011 (311/2011).

6.1. Debitorul SC Scala Real Estate SA Iaşi are obligaţia să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei.

6.2. Creditorii debitorului SC Scala Real Estate SA Iaşi trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

Citeste si:  Ultimul personaj decapitat acum trei secole în Cetatea Sighişoarei a fost un primar

6.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor născute în cursul procedurii este 17.11.2014. În temeiul art. 76 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:

Termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 08.12.2014.

Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii este 15.01.2015.

Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii este 26.02.2015.

Termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 05.03.2015.

7. Comitetul creditorilor:
-Raiffeisen Bank SA – preşedintele comitet;
-S.C. Katan Consulting SRL – membru comitet;
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice Iaşi – membru comitet;

8.Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

1. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Citeste si:  Legea insolvenţei persoanelor fizice, publicată în Monitorul Oficial în 26 iunie, intră în vigoare peste şase luni

2. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

3. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
4. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.

5. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în cuantum de 200,00 lei, aşa cum prevăd dipoziţiile Legii nr. 64/1997 privind taxele judiciare de timbru, modificată prin O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata