SATIRICON SRL -notificare privind deschiderea procedurii generale de faliment

18

CUI: 18006758
Data publicării în BPI: 22 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 24.11.2014
1. Date privind dosarul: număr dosar 12075/3/2014, Tribunal Bucuresti – Secţia a VII-a Civila.

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa Bd. Unirii, nr. 37, sector 3, Bucuresti, Programul arhivei/registraturii instanţei
9.30-14.00

3.1. Debitor: S.C. SATIRICON S.R.L, cu sediul in Bucuresti, Str. Fabrica de Glucoza, Nr. 21, Parter, Sector 2, J40/16647/2005, CUI 18006758.

3.2. Administrator special: Catalin Cosmin Manescu

4. Creditori potentiali:DGFP Bucuresti – ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE SECTOR 2, PRIMARIA SECTORULUI 2 – DVBL, ITM BUCURESTI, AFM, AVAS etc.

5. Lichidator Judiciar : Cabinet Individual de Insolventa NITU MARIUS IONUT, cod de identificare fiscală 27153545, sediul social Str. Drumul Taberei, Nr. 22, Bl.T-8, Sc. 1, Et. 2, Ap. 31, Sector 6, Bucuresti, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 1B0632, Tel. 0727.828.823,0722.433.540, Fax: 031.410.47.57 E-mail
nitumarius.juridic@yahoo.com.

6. Subscrisa CII NITU MARIUS IONUT, în calitate de Lichidator Judiciar al debitorului S.C. SATIRICON S.R.L, conform incheierii din data de 09.10.2014 pronunţată de Tribunalul Bucuresti – Secţia VII Civila în dosarul
12075/3/2014 în temeiul art. 61 alin. (1) si/sau alin. (2) si art. 62, alin.(1) si urm. din Legea privind procedura insolvenţei , coroborate cu art. 32 alin. (1) si art. 28, alin. (1) sau, după caz, art. 33 alin. (4) sau alin. (6), art. 35 si art. 28, alin.(2) din acelasi act normativ notifică

Citeste si:  STORM ELECTRIC CONSTRUCT SRL - notificare privind deschiderea procedurii falimentului

7. Deschiderea procedurii generale de faliment împotriva debitorului S.C. SATIRICON S.R.L., prin incheierea din data de 09.10.2014 pronunţată de Tribunalul Bucuresti – Secţia a VII-a Civila, în dosarul 12075/3/2014.

7.1. Debitorul S.C. SATIRICON S.R.L are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2. Creditorii debitorului S.C. SATIRICON S.R.L., trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

Citeste si:  Căutăm soluţia ca doar copiii care au cu adevărat nevoie să primească laptele şi cornul, declară premierul Ponta

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei: Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 24.11.2014.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 22.12.2014. Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 22.01.2015 . Deschiderea procedurii generale de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Bucuresti.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Citeste si:  TECHNOCASSA SRL - notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, la adresa mentionata
mai sus.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200,00 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata