FORSID IMPEX SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de faliment

17

CUI: 9705676
Data publicării în BPI: 24 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 25.10.2014
1. Date privind dosarul: număr: 6568/62/2013, Tribunalul Brasov, Secţia a II-a Civilă, Judecător sindic: Simona Enache

2. Debitor: SC Forsid Impex SRL, Cod Identificare Fiscală 9705676, Sediul: Brasov, Str Branduselor nr 5, bl. 2, sc. B, ap. 2, jud. Brasov, Număr de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J08/1144/19973. Lichidator judiciar: Cenţu SPRL; Sediul: str. Olarilor nr. 16, Brasov; Număr de înscriere în RSP UNPIR: 0258; Cod Identificare Fiscală 22271116, tel/fax: 0268/41.86.99, reprezentată prin Cenţu Aurel

4. Subscrisa: Cenţu SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Forsid Impex SRL, conform Sentinţei Civile nr. 2422/CC/sind din data de 15.09.2013, pronunţată de Tribunalul Brasov, în dosarul 6568/62/2013, în temeiul art. 61 si art. 62, coroborate cu art.108 din Legea insolvenţei, notifică:

Citeste si:  DAFNE SRL - notificare privind deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă

6. Deschiderea procedurii generale a falimentului împotriva debitorului SC Forsid Impex SRL, conform Sentinţei Civile nr. 2422/CC/sind din data de 15.09.2013, pronunţată de Tribunalul Brasov, în dosarul 6568/62/2013.

7. Debitorul Forsid Impex SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile să predea gestiunea către lichidator împreună cu lista actelor si operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii.

7.1 Creditorii debitorului Forsid Impex SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei suplimentare în condiţiile următoare:

7.2.1 Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei suplimentare este 25.10.2014 În temeiul art. 76 alin. (1) din Legea insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturile deţinute împotriva debitorului.

Citeste si:  De ce importam gaze scumpe de la rusi, in loc sa le valorificam pe ale noastre?

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar suplimentar al creanţelor este 10.11.2014. Termenul pentru formularea eventualelor contestaţii: cinci zile de la publicarea în B. P. I. Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor si pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor la 25.11.2014

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar suplimentar” cu respectarea dispozitiilor art. 65 alin(1) din Legea insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar suplimentar va fi însoţită de documente justificative si actele care atestă constituirea de garanţii, in copii certificate.

Citeste si:  Coronavirus distruge economia. 300.000 de firme românești ar putea fi afectate

Cererea de înscriere a creantei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Inscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale.

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata