RAM WEST (4) INVESTITII SRL – notificare privind deschiderea procedurii insolvenţei

CUI: 17519860
Data publicării în BPI: 24 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală:02.12.2014
1. Date privind dosarul: Numar dosar 23257/3/2014, Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII-a Civila, Sectia Civila Complet 15,Judecator sindic: Gurau Ionela, Termen continuare procedura: 21.01.2015

2.Arhiva/registratura instantei: Adresa: B-dul Unirii nr. 37, sector 3, Bucuresti, Programul arhivei/registraturii instantei: zilnic – orele 0930 – 1400., Telefon: 021-408.36.00; 021-408.37.00, E-mail: tribunalul-bucuresti@just.ro

3.Debitor: RAM WEST (4) INVESTITII SRL, Cod unic de inregistrare: 17519860, Sediu: B-dul Theodor Pallady nr. 43, cam. 2, sector 3, Bucuresti, Nr. Reg. Com.: J40/7635/2005

4.Creditor: ALPHA BANK ROMANIA SA – SUCURSALA DOROBANTI Sediu: Cal. Dorobantilor nr. 237B, sector 1, Bucuresti

5.Administrator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Bucuresti SPRL, Cod de identificare fiscala: RO
20851168, Numar inregistrare: RFO II – 0139, Atestat nr. 2A0071, Nr. matricol 2B0071 Sediu: str. Parintele Galeriu nr. 6C, et. 1, sector 2, Bucuresti, Operator de date cu caracter personal nr.16759, Tel/Fax: 021.322.35.32; 021.322.35.26, E-mail: office@mrlbucuresti.ro, Nume si prenume reprezentant administrator judiciar persoana juridica: Balan Ana – Maria

6.Subscrisa Management Reorganizare Lichidare Bucuresti SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului RAM WEST (4) INVESTITII SRL, conform sentintei civile nr. 8375, pronuntata în sedinta publica din data de 15.10.2014, de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII-a Civila, în dosarul nr. 23257/3/2014, în temeiul art. 99 alin. (1) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolventa, coroborat cu art. 73 din acelasi act normativ: notifică

Citeste si:  BULETINUL INSOLVENŢEI - 26 aprilie 2010 (3259)

6. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei impotriva debitorului RAM WEST (4) INVESTITII SRL, conform sentintei civile nr. 8375, pronuntata în sedinta publica din data de 15.10.2014, de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII-a Civila, în dosarul nr. 23257/3/2014.

6.1. Creditorii debitorului RAM WEST (4) INVESTITII SRL trebuie sa procedeze la inscrierea la masa credala a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creantei în conditiile urmatoare:

6.1.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creantei:
Termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitorului este 02.12.2014.

In temeiul art. 114 alin. (1) din Legea 85/2014, privind procedura insolventei, nedepunerea cererii de admitere a creantei pana la termenul mentionat atrage decaderea din drepturi privind creanta/creantele pe care le detineti impotriva  debitorului.

In temeiul art. 80 din Legea 85/2014, privind procedura insolventei, în cazul în care se solicita inscrierea, în tabelul preliminar, a dobanzilor, majorarilor, penalitatilor de orice fel, ori cheltuielilor, numite generic accesorii, acestea se vor calcula pana la data deschiderii procedurii (15.10.2014) si se va anexa modalitatea de calcul.

Citeste si:  NORD INVEST MTM SRL - notificare privind deschiderea procedurii de faliment în procedură generală

6.1.2. Alte termene stabilite prin hotararea de deschidere a procedurii:
Termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea si publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolventa a tabelului preliminar este 22.12.2014.
Termenul limita pentru contestarea tabelului preliminar al creantelor este de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolventa.
Termenul pentru intocmirea si publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolventa a tabelului definitiv al creantelor este 16.01.2015.

7. Adunarea creditorilor:
Se notifică: faptul ca prima Adunare a creditorilor va avea loc la: Adresa: str. Parintele Galeriu nr. 6C, et. 1, sector 2, Bucuresti Data 29.12.2014 ora 11:00, avand ca ordine de zi:
– desemnarea Comitetului creditorilor;
– confirmarea administratorului judiciar si stabilirea retributiei.

8.Deschiderea procedurii falimentului se notifică: Oficiului National al Registrului Comertului, registrului societatilor agricole/registrului asociatiilor si fundatiilor/alte registre pentru efectuarea mentiunii.

Informaţii suplimentare:

(1) In vederea inscrierii la masa credala este necesar sa se formuleze si sa se transmita la tribunal Cerere de inscriere a creantei în tabelul preliminar” cu respectarea dispozitiilor art. 104 alin. (1) din Legea
85/2014, privind procedura insolventei.

Citeste si:  BULETINUL INSOLVENŢEI - 13 aprilie 2010 (2836)

(2) Anexat cererii de inscriere a creantei, se vor depune, cel mai tarziu în termenul stabilit pentru inregistrarea cererii, documentele justificative ale creantei si actele care atesta constituirea de cauze de preferinta, în copii certificate. Cererea va fi insotita de dovada platii taxei judiciare de timbru în suma de 200 lei.

(3) Cererea de inscriere a creantei si documentele care o insotesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin posta pe adresa instantei, intr-un singur exemplar, iar un exemplar va fi comunicat administratorului judiciar la sediul acestuia din str. Parintele Galeriu nr. 6C, et. 1, sector 2, Bucuresti.

(4) Toate inscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Bucuresti.

Restrictii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspenda toate actiunile judiciare, extrajudiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asupra debitorului, valorificarea drepturilor acestora urmand a se face numai în cadrul procedurii insolventei, prin depunerea cererilor de admitere a crentelor (art. 75 din Legea 85/2014).

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata