CEDRU PROD SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

48

CUI: 10060263
Data publicării în BPI: 27 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală:03.11.2014
1.Date privind dosarul: Număr dosar 11.077/111/2010, Tribunalul Bihor Secţia a II a Civilă, Judecător sindic Monenci Cristian

2.Arhiva/registratura instanţei: Parcul Traian nr. 10, Oradea, jud. Bihor, Număr de telefon 0359/432.753. Programul arhivei/registraturii instanţei 9-11,30.

3.Debitor: CEDRU PROD SRL, Cod de identificare fiscală RO 10060263, sediul social în Beius, str. 1 Decembrie 1918, nr. 57/B, jud. Bihor, Număr de ordine în registrul comerţului J05/596/1997.

4.Lichidator judiciar: Crist Vest Audit SPRL, Cod de identificare fiscală RO11576190, sediul social str. Republicii nr. 8, Oradea, jud. Bihor, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolventă 2003, RFO II 0107. tel./fax 0259/479.468, E-mail vestaudit@rdslink.ro. Nume si prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Szekely Maria Georgeta.

5.Subscrisa: Crist Vest Audit SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului CEDRU PROD SRL, conform sentinţei comerciale nr. 6754/F/17.09.2014 pronunţată de Tribunalul Bihor, secţia Comercială, în dosarul 11077/111/2010, în temeiul art. 108, si urm. din Legea privind procedura insolvenţei din acelasi act normativ, notifică:

Citeste si:  Dragnea: România e capabilă să absoarbă fondurile alocate de Comisia Europeană pentru 2014-2020

Deschiderea procedurii falimentului împotriva debitorului CEDRU PROD SRL prin sentinţa comercială 6754/F/17.09.2014 pronunţată de Tribunalul Bihor, secţia a II a civilă, în dosarul nr. 11.077/111/2010.

6.Creditorii debitorului CEDRU PROD SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.Termenul pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor născute cursul procedurii: Termenul limită pentru înregistrarea cererii suplimentare de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 3.11.2014. în temeiul art. 108 alin. (6) si 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

Citeste si:  JO 2014: Germania a câştigat al patrulea titlu olimpic în concursul de sanie de la Soci

8.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar de creanţe este 10.11.2014.

8.1. Termenul limită pentru afisarea Tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 17 noiembrie 2014.

9. Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul Bihor pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

In vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar de creante cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Citeste si:  MADR:109,23 milioane de euro pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic aferente anului de cerere 2019

Cererea de înscriere a creanţei va cuprinde contul bancar în care se vor putea vira sumele recuperate în timpul procedurii.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata