GARDIENII SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

44

CUI: 16879454
Data publicării în BPI: 27 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 21.11.2014

1. Date privind dosarul: 2966/ 104/ 2014, Tribunalul Olt, Secţia a II a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Slatina, str. Mănăstirii, nr. 2, jud. Olt

3.Debitor: SC Gardienii SRL cod de identificare fiscală: RO 16879454, sediul social: Mun. Slatina, B-dul Nicolae Titulescu, nr. 22, bl. 22, Parter, jud. Olt; Număr de ordine în Registrul Comerţului Arges: J28/278/2012

3.1 Administrator Special: nu a fost desemnat

4.Creditori: conform cereri de admitere creanţe

5.Administrator judiciar: Art Insolv SPRL cu sediul în Câmpulung, sos. Naţională, nr. 179, jud. Arges, Tel: 0744470426, Fax: 0248 529 222; E-mail: Argesinsolv@yahoo.com; nr. de înregistrare RFO 0505.

6.Subscrisa: Art Insolv SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului: SC Gardienii SRL, conform Hotărârii intermediare 91/2014 din data de 13.10.2014, pronunţată de Tribunalul Olt, Secţia a II a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul nr.: 2966/ 104/ 2014, în temeiul art. 99 alin. (1) si/sau alin. (2) si art. 100 alin. (1) si
următoarele din Legea privind procedura insolvenţei nr. 85/ 2014, coroborate cu art. 71 alin. (1) si art. 67 alin. (1) sau, după caz, art. 72 alin. (4) sau alin. (6), art. 74 si art. 67 alin. (1), din acelasi act normativ, notifică:

Citeste si:  Mircea Cosma: Nu l-am văzut în viaţa mea pe Iulian Herţanu, nu îl cunosc

7. Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva societăţii debitoare: SC Gardienii SRL, conform Hotărârii intermediare 91/2014 din data de 13.10.2014, pronunţată de Tribunalul Olt, Secţia a II a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul nr.: 2966/ 104/ 2014

7.1 Debitorul are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute de art. 67 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2. Creditorii debitorului trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este de 21.11.2014.
În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

Citeste si:  Olsavszky (OMS): România - număr dublu de avorturi față de regiunea europeană

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii; termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmire, afisare si comunicarea Tabelului preliminar în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă: 08.12.2014; termen de contestare a creanţelor, care se vor timbra cu 200 lei taxă judiciară de timbru: 7 zile de la publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, termen de soluţionare a contestaţiilor: 15.12.2014 si de întocmire si afisare a Tabelului definitiv de creanţe: 29.12.2015.

8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul debitoarei din Mun. Slatina, B-dul Nicolae Titulescu, nr. 22, bl. 22, Parter, jud. Olt în data de 12.12.2014 ora 11.00, având ca ordine de zi:

1.prezentarea situaţiei debitorului; 2.desemnarea Comitetului creditorilor; 3.confirmarea administratorului judiciar. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de admitere a creanţei în Tabelul preliminar ’’ cu respectarea dispoziţiilor art. 102 alin. (1) din Legea privind Procedura Insolvenţei.

Citeste si:  O invenţie pe zi: Jocul de table

Cererea de admitere a creanţei în Tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele privind constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de admitere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct, acestuia prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la Arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr. 85/ 2014 privind procedura insolvenţei).

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata