NICO FLORI EXCLUSIV SRL – notificare privind deschiderea falimentului prin procedura generală

10

CUI: 18340110
Data publicării în BPI: 28 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală:02.12.2014
Număr dosar: 35674/3/2013, Tribunalul Bucuresti – Secţia a VII a Civila
Bucuresti, Bd.Unirii nr.37, sector 3
Debitor: NICO FLORI EXCLUSIV SRL, cod de identificare fiscală: 18340110, sediul social: Bucuresti Sectorul 5, Calea Rahovei nr. 196, număr de ordine în registrul comerţului: J40/1546/2006

Creditori :Dinmar Leasing IFN, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti în reprezentarea Administratie Finantelor Publice sector 5

Lichidator judiciar: SP TANASA SI ASOCIATII SPRL, cod de identificare fiscală: 20606827, sediul social: Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.5, ap.47, sector 3, tel/fax: 021.320.14.84, nume si prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Tanasa Constantin .Subscrisa TANASA SI ASOCIATII SPRL, reprezentata prin asociat coordonator Tanasa Constantin în calitate de lichidator judiciar al debitorului NICO FLORI EXCLUSIV SRL desemnat prin sentinta civila din data de 15.10.2014, pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila în dosar nr. 35674/3/2013, în temeiul art.108 alin (1) si (2) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:

Citeste si:  BULETINUL INSOLVENŢEI - 30 aprilie 2010 (3462)

Intrarea debitorului în faliment prin procedura generala, conform sentintei civile din data de 15.10.2014 pronunţată in dosarul menţionat mai sus.

Creditorii debitorului NICO FLORI EXCLUSIV SRL, numai cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului in perioada de insolventa si până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei : Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul suplimentar al creanţelor este: 02.12.2014.

Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în faliment:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este: 30.12.2014.
Termenul limita pentru depunerea contestatiilor la tabelul suplimentar la 19.01.2015.
Termenul pentru afisarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este: 29.01.2015.

Citeste si:  Fostul judecător Bogdan Diaconescu, condamnat la şapte ani şi jumătate de închisoare printr-o sentinţă definitivă

Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucuresti pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, iar un exemplar va fi transmis lichidatorului judiciar prin posta la adresa din Bucuresti, blv. Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.5, ap.47, sector 3. Exemplarul catre lichidatorul judiciar va contine si copia dovezii achitarii taxei judiciare de timbru.

Citeste si:  Reţete vechi de 100 de ani: Spată de miel umplută, Cozonaci foarte buni şi Pască

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi insotita de dovada platii taxei judiciare de timbru în suma de 200 lei ce va fi achitata în numerar, prin virament sau în sistem online, în contul bugetului local al unităţii administrativteritoriale în a cărei rază îsi are creditorul sediul social / domiciliul declarat .

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura falimentului).

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata