MARION PRODUCTION 98 SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

29

CUI: 11093960
Data publicării în BPI: 29 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 24.11.2014

1.Date privind dosarul: nr. 13959/118/2011, Tribunalul Constanţa – Secţia a II-a Civilă

2.Arhiva instanţei: str. Traian, nr.31, jud.Constanţa, nr. Tel. 0241/617760, Program Luni-Vineri 8.30-12.30.

3.Debitor: Marion Production 98 SRL, sediu social în Cumpăna, str. Nucilor nr. 2, jud. Constanța, J13/2363/1998, CUI 11093960;

4.Lichidator judiciar: Fair & Full Insolvency Consulting I.P.U.R.L., CUI 21202592, RSP 0271, str. Puskin, nr.34, Constanţa, jud. Constanţa, tel: 0241/607977, Reprezentant lichidator judiciar Constantin Fănica.

5.Subscrisa: Fair & Full Insolvency Consulting I.P.U.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului Marion Production 98 SRL, desemnat prin Sentinţa civilă nr. 2745/13.10.2014, pronunţată de Tribunalul Constanţa – Secţia a IIa Civilă, în dosarul  13959/118/2011, în temeiul art.108 din Legea privind procedura insolvenţei, notifică

Citeste si:  Ziua Mondială a Meteorologiei, marcată la 23 martie

6. Deschiderea procedurii falimentului împotriva debitorului Marion Production 98 SRL. prin Sentinţa civilă nr. 2745/13.10.2014 pronunţată de Tribunalul Constanţa – Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 13959/118/2011.

6.1.Debitorul Marion Production 98 SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.1 din Legea privind procedura insolvenţei.

6.2. Creditorii debitorului Marion Production 98 SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţelor născute după data deschiderii procedurii în condiţiile următoare:

6.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor născute după data deschiderii procedurii este 24.11.2014 În temeiul art.76 alin.1 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

Citeste si:  BULETINUL INSOLVENŢEI - 27 aprilie 2010 (3297)

6.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 19.12.2014. Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul suplimentar este 09.01.2015.

Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 16.01.2015 Deschiderea procedurii falimentului se notifică la Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Citeste si:  Producţia de grâu din acest an a ajuns la 7,37 milioane de tone

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile în sumă de 200 lei si de un timbru judiciar de 0,3 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei). depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru.

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata