JOLIN SRL – notificarea deschiderii procedurii generale a insolvenţei

CUI: 18004323
Data publicării în BPI: 30 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 03.12.2014

1. Date privind Dosarul, Număr Dosar: 2251/85/2014 Tribunalul Sibiu Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal. Judecător Sindic: Magistrat Daniela Marioara Barbu.

2. Arhiva/Registratura Instanţei:Adresa: str. Cl. Dumbrăvii, nr. 30, CP: 550324 Sibiu, Număr de telefon: 0269.217104 Programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri 8-12.

3.1. Debitor: SC Jolin SRL Cod de Identificare Fiscală: 18004323 Sediul Social str. Scoala de Înot nr.2A, sc. A, et. 2 Sibiu, Număr de ordine în Registrul Comerţului J 32 /1413/2005.

4. Creditori: Direcţia Fiscală Locală Sibiu, AJFP Sibiu.

5. Administrator Judiciar: Conteco SPRL Cod de Identificare Fiscală: 20791120 Sediul Social str. Strandului, nr. 14, sc. C, ap. 44, Sibiu Înregistrat la UNPIR în Registrul formelor de organizare sub nr. RSP II-0051
Tel/Fax 0269.226150, tel.: 0744.699198 E-mail contecosb@yahoo.com, reprezentat Prin: Ec. Mircea Lodromăneanu.

6. Subscrisa Conteco SPRL, în calitate de Administrator Judiciar al Debitorului SC Jolin SRL conform Sentinţei Civile nr. 910/C din data de: 01.10.2014 Pronunţată de Tribunalul Sibiu, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal, în Dosarul 2251/85/2014, în temeiul art. 99 alin. (1) si art. 100 alin. (1) si următoarele din Legea nr. 85 /2014 Privind Procedurile de Prevenire a Insolvenţei si de Insolvenţă, notifică:

Citeste si:  BYTZA GARDEN SRL - notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei

7. Deschiderea Procedurii Generale a Insolvenţei, la cererea Direcţiei Fiscale Locale Sibiu.

7.1. Debitorul SC Jolin SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la Deschiderea Procedurii să depună la Dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea privind Procedura Insolvenţei.

7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii Debitorului este: 03.12.2014;

7.2.2. Alte termene stabilite prin Sentinţa de Deschidere a Procedurii: Termenul Limită pentru Verificarea Creanţelor, Întocmirea, Afisarea şi Comunicarea Tabelului Preliminar este: 07.01.2015; Termenul de soluţionare a eventualelor contestaţii la Tabelul Preliminar este 04.02.2015; Termenul pentru Întocmirea si Afisarea Tabelului Definitiv al Creanţelor este 04.02.2015. Prima Adunarea Generale a Creditorilor se Convoacă la Sediul Administratorului Judiciar în ziua de: 28.01.2014 ora 12.

Citeste si:  PROBUONO CONSULTING SRL - notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

8. Deschiderea Procedurii Generale a Insolvenţei se Notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe Lângă Tribunalul Sibiu pentru Efectuarea Menţiunii. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei Judiciare de timbru în sumă de: 200 lei si de un timbru Judiciar de 5 lei.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Consent management powered by Real Cookie Banner