QUAL CHEM EUROPE SRL – notificarea deschiderii procedurii generale de insolvenţă

CUI: 24508570
Data publicării în BPI: 31 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 28.12.2014

1.Date privind dosarul: Număr dosar 4636/111/2014, Tribunalul Bihor, Secţia a II-a civila, contencios administrativ si fiscală, judecător sindic: Olah Ionel

2.Debitor: Qual Chem Europe SRL- în insolvenţă, in insolvency, en procedure generalle, cod de identificare fiscală 24508570, cu sediul în Oradea, str. Seleuşului, nr. 19, jud. Bihor, număr de ordine în Registrul Comerţului J05/2416/2008

3.Administrator judiciar provizoriu: Prompt Insolv IPURL, cu sediul in Oradea, str. Roman Ciorogariu, nr. 65, corp A,et. 2, jud. Bihor, CIF 21483951.

4.Subsemnatul: Prompt Insolv IPURL. în calitate de administrator judiciar provizoriu al debitorului: Qual Chem Europe SRL, conform încheierii nr.1524/F/17.10.2014 pronunţată de Tribunalul Bihor, Secţia a II-a civilă, contencios administrativ si fiscala, în dosarul 4636/111/2014, în temeiul art. 71 alin (1), art. 145 lit. A, coroborat cu art. 3 din Legea 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, notifică:

Citeste si:  Guvernul elimină taxa pe a doua locuinţă

5. Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului: Qual Chem Europe SRL prin încheierea nr. 1524/F/17.10.2014, pronunţată de Tribunalul Bihor, Secţia a II-a civilă, contencios administrativ si fiscala, în dosarul 4636/111/2014.

5.1.Debitorul: Qual Chem Europe SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă.

5.2.Creditorii debitorului: Qual Chem Europe SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

5.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 28.12.2014. În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

5.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:

Citeste si:  BULETINUL INSOLVENŢEI - 13 aprilie 2010 (2846)

Termenul limită de depunere a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii, este de 10 zile de la data primirii notificării. Iar termenul de soluţionarea opoziţiilor nu va depăsi 10 zile de la data expirării termenului de depunere acestora.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 10.01.2015. Afişarea tabelului definitiv al creanţelor 17.01.2015, termen de judecata in cauza 21.01.2015. Adunarea Generală a Creditorilor 16.01.2015, ora 14.00 la sediul administratorului judiciar din Oradea, str. Roman Ciorogariu, nr. 65, Corp A, et. II, jud. Bihor.

6.Deschiderea procedurii generale de insolvenţă, se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor. Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Consent management powered by Real Cookie Banner