A & Y PLASTIC TURK SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 18791307
Data publicării în BPI: 10 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 28.11.2014

1. Date privind dosarul: Număr dosar 6594/3/2014 Tribunal Bucureşti Secţia a VII – a Civilă

2.Arhiva registratura instanţei: Adresa: Bucureşti, Bld. Unirii nr. 37, sector 3, cod poştal 030823

3.Debitor: SC A&Y Plastic Turk SRL cu sediul în sector 3, Bucureşti, B-dul. Corneliu Coposu, nr. 5, bl. 103, sc.2, ap. 43. Cod de identificare fiscală 18791307, Număr de ordine în registrul comerţului J40/8331/2012.

4. Lichidator: MK Insolventa SPRL Cod de identificare fiscală 32751294 sediul social: str. Nicolae Filipescu nr. 53-55, et. 3, Camera 72, sector 2, Bucureşti, Număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RFOII-0739 tel./fax 0213179678

5. Subscrisa: MK Insolventa SPRL, în calitate de lichidator al debitorului A&Y Plastic Turk SRL, conform Sentinţei civile nr. 8429 din data de 15/10/2014 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, secţia a VII-a Civilă, în dosarul 6594/3/2014, în temeiul art. 61 alin. (1) si/sau alin. (2) si art. 62, alin.(1) si urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art. 32 alin. (1) si art. 28, alin. (1) sau, după caz, art. 33 alin. (4) sau alin. (6), art. 35 si art. 28, alin.(2) din acelasi act normativ, notifică

6. Deschiderea procedurii falimentului în formă simplificată împotriva debitorului SC A&Y Plastic Turk SRL prin sentinţa civila din data de 15/10/2014 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a VII- a Civilă, în dosarul 6594/3/2014.

Citeste si:  BULETINUL INSOLVENŢEI - 14 aprilie 2010 (2880)

6.1. Debitorul SC A&Y Plastic Turk SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

6.2. Creditorii debitorului SC A&Y Plastic Turk SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

6.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 28/11/2014. În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind /creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 08/12/2014.
Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 22/12/2014.
Termenul pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar prevăzute de Legea privind procedura insolvenţei este 5 zile de la publicarea în BPI a tabelului preliminar.

7. Adunarea creditorilor:

Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la: str. Nicolae Filipescu nr. 53-55, et. 3, Camera 72, sector 2, Bucureşti Data (ziua/luna/anul) 12/12/2014 Ora 10 având ca ordine de zi :
-prezentarea raportului conform art. 59 întocmit de lichidator;
-alegerea Comitetului creditorilor;
-desemnarea Preşedintelui Comitetului Creditorilor
-confirmarea lichidatorului si a onorariului acestuia de 2000 lei pe toata procedura;Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti / registrului societăţilor agricole / registrului asociaţiilor si fundaţiilor / alte registre pentru efectuarea menţiunii.

Citeste si:  Vom salva, într-un fel sau altul, Complexul Energetic Hunedoara de la faliment, susţine ministrul Energiei

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.
Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

8. Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

close
Consent management powered by Real Cookie Banner