BDT PREMIUM SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment in forma simplificată

CUI: 24888984
Data publicării în BPI: 10 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 02.12.2014

Debitoare: SC BDT PREMIUM SRL J40/21247/2008; CUI 24888984;

1.Date privind dosarul: NR 7865/3/2014, Tribunalul Bucuresti,Secţia VII-a Civila;

2.Arhiva/registratura instanţei:B-dul Unirii nr.37, sector 3, Bucuresti,luni–vineri 9,30-14,003.1.Debitor: SC BDT PREMIUM SRL,cu sediul în Bucuresti Bd. Metalurgiei nr.29 Bl.camera 1 sector 4 J40/21247/2008; CUI 24888984;

3.2.Administrator special:Nu este desemnat;

4.Creditor: DGR DGRFP S4, DITL S4, ITM
Lichidator judiciar C.I.I. FIRANESCU NICOLETA Număr de inregistrare în Registrul Cabinetelor Individuale de Insolventa 1B0493/30.06.2000, tel./fax 2554647; 0722581755,cu sediul în Al.Mozaicului 3, B3, c.Ap27, sector 2, Bucuresti e-mail:nfiranescu@yahoo.com;în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC BDT PREMIUM SRL în temeiul art. 107, alin. (1) rap.la art.32 alin.1 din Legea privind procedura insolvenţei L85/2006; notifică:

7.Deschiderea procedurii de faliment în forma simplificata împotriva debitoruluI: SC BDT PREMIUM SRL, CUI 24888984 prin sentinta civila nr8682 din 21.10.2014, pronunţată de Tribunalul Bucuresti Sectia a VII a Civila,în dosarul 7865/3/2014;

7.1.Debitorul: SC BDT PREMIUM SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.;termenul limita de depunere, de catre creditori, a opozitiilor la sentinta de deschidere a procedurii-10 zile de la notificare;Creditorii debitorului trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

Citeste si:  Beleşul de Bogdand, o plăcintă preparată după o reţetă străveche

7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 02.12.2014; În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei,nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului;

7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 9.12.2014;Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor 23.12.2014, adunarea creditorilor 11.12.2014, ora 15,00 la punctul de lucru al lichidatorului judiciar din Bucuresti str. Doamnei nr.17-19 et.4 camera 404 sector 3 Bucuresti cu urmatoarea ordine de zi:a) Alegerea comitetului creditorilor si al presedintelui acestuia;b)Confirmarea lichidatorului judiciar si aprobarea remuneratiei acestuia;c)Diverse, respectiv informarea asupra situatiei debitorului;

Citeste si:  INSTAN STIL SRL - notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea
privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Consent management powered by Real Cookie Banner