ORION IMOBILIARE SRL – notificare privind deschiderea falimentului

CUI: 22804952
Data publicării în BPI: 10 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 22.12.2014

Tribunalul Prahova Secţia A II-A Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal Ploieşti, Piaţa Victoriei nr.10, la parter, jud.Prahova, Dosar nr. 7808/105/2011, Debitor: ORION IMOBILIARE SRL, Cod de identificare fiscală: 22804952, Sediul social: Ploiesti, str. Tudor Vladimirescu nr. 79, bl. Dora, sc. B,et. P, ap. 30,jud. Prahova, Număr de ordine în registrul comerţului : J29/3050/2007

Creditori : SC KATO SERVICE SRL, D.G.F.P. Prahova –A.F.P.Ploiesti,Serviciul Public Finante Locale Ploiesti, Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova, SC REDROCK CONSULTING SRL – prin C.I.Av.Vacarescu Ionel-George, SC KOMATKOR IMPEX SRL, Vitalia Servicii Pentru Mediu SA, Euroil SRL, Orion Constructii SRL- în insolventa, prin administrator judiciar Revalactiv SPRL, Bulrom Gas Impex SRL, Adeplast SA, Holcim SA, Edprahova SRL, Yloexpert SRL, Trigon Service SRL, Camexip SA, Dumitrescu Mihnea Andrei.

Lichidator judiciar: SP TANASA SI ASOCIATII SPRL, Cod de identificare fiscală: 20606827, Sediul social: Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.5, ap.47, sector 3, Tel/Fax: 021.320.14.84, Nume si prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Tanasa Constantin

Subscrisa TANASA SI ASOCIATII SPRL, reprezentata prin asociat coordonator Tanasa Constantin în calitate de lichidator judiciar al debitorului ORION IMOBILIARE SRL desemnat prin Sentinta civila nr.1334 din data de 29.10.2014, pronunţată de Tribunalul Prahova, Secţia a II a Civila,de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul nr. 7808/105/2011, în temeiul art. 108 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică Intrarea debitorului în faliment prin procedura generala, conform Sentintei civile nr.1334 din data de 29.10.2014 pronunţată în dosarul menţionat mai sus.

Citeste si:  Contingentul de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă, suplimentat cu 10.000

Creditorii debitorului ORION IMOBILIARE SRL, numai cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de insolventa si până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei : Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul suplimentar al creanţelor este: 22.12.2014.

Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în faliment:

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este: 26.01.2015.
Termenul limita pentru depunerea contestaţiilor la tabelul suplimentar la 12.02.2015.
Termenul pentru afisarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este: 26.02.2015. Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Citeste si:  40 de ani de la moartea lui Zaharia Stancu, poet şi prozator

Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, iar un exemplar va fi transmis lichidatorului judiciar prin posta la adresa din Bucuresti, blv. Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.5, ap.47, sector 3. Exemplarul către lichidatorul judiciar va contine si copia dovezii achitarii taxei judiciare de timbru.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi insotita de dovada platii taxei judiciare de timbru în suma de 200 lei ce va fi achitata în numerar, prin virament sau în sistem online, în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază îsi are creditorul sediul social / domiciliul declarat .

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura falimentului).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Consent management powered by Real Cookie Banner