EUROPLAST INDUSTRIES SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificate de faliment

CUI: 6635614
Data publicării în BPI: 12 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 12.12.2014

1.Dosar nr. 34062/3/2014 pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a VII-a Civila.

2. Adresa arhivei/registraturii instanţei: Bd. Unirii nr. 37, sect. 3, Bucureşti. Programul arhivei/registraturii: ora 9.30- 14.00.

3.1. Debitor: Europlast Industries srl, avand J40/23246/1994, C.I.F. 6635614, cu sediul în Bucureşti, Sectorul 5, Splaiul  Independentei, nr. 17, Bloc 101, Scara 3, Etaj 8, ap. 53-54

3.2. Asociati/administratori:
a) MAZILU GABRIEL – asociat 100% şi administrator, domiciliat în Bucureşti Sectorul 1, str. Stirbei voda nr. 168
bl. 20 B sc 1 et. 6 ap 24

5.Lichidator judiciar: C.I.I. „PETRISOR FLORIN ILIE”. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B4053/2014., C.I.F.: 32854729. sediul social: str. Ion Brezoianu nr. 9, et. 5, ap. 20, sector 5, Bucureşti. Tel: 0744.494.999. E-mail: petrisor.florinilie @gmail.com Fax: 021/313.34.07. Nume şi prenume practician: Petrisor Florin Ilie.

6. Subsemnatul: Petrisor Florin Ilie, în calitate de lichidator judiciar al debitorului EUROPLAST INDUSTRIES SRL conform Hotararii din 29.10.2014, pronunţată de Tribunalului Bucureşti – Secţia a VII-a Civila, în dosarul nr. 34062/3/2014 în temeiul art. 100 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, notifică:

7. Intrarea în faliment prin procedura simplificata, impotriva debitorului EUROPLAST INDUSTRIES SRL. Ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia.

7.1. Debitorul EUROPLAST INDUSTRIES SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei şi lichidatorului judiciar documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, precum şi urmatoarele inscrisuri, sub sanctiunea raspunderii penale :
– lista cuprinzand numele, CIF, adresele creditorilor şi sumele datoarate acestora conform evidentei financiar contabile;
– gestiunea averii de la debitor catre lichidatorul judiciar în vederea inventarierii, sigilarii şi evaluarii bunurilor din patrimoniul debitoarei;
– lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii;

Citeste si:  BULETINUL INSOLVENŢEI - 22 aprilie 2010 (3140)

7.2. Creditorii debitorului EUROPLAST INDUSTRIES SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenele limita sunt: pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului 12.12.2014; de verificare a creanţelor născute anterior deschiderii procedurii şi întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor: 23.12.2014; de definitivare a tabelului creanţelor: 19.01.2015; data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor: 30.12.2014; termenul de judecata: 04.02.2015.

8. Adunarea creditorilor: Se notifică prin prezenta faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul C.I.I.
„PETRISOR FLORIN ILIE” situat în str. Ion Brezoianu nr. 9, et. 5, ap. 20, sector 5, Bucureşti. Data: 30.12.2014, ora 10, având ca ordine de zi:
– prezentarea situatiei debitorului;
– prezentarea raportului prevazut de art. 97 alin 1 din Legea 85/2014;
– desemnarea Comitetului creditorilor, daca este cazul;

Citeste si:  BULETINUL INSOLVENŢEI - 27 aprilie 2010 (3315)

Confirmarea lichidatorului judiciar şi a onorariului acestuia: Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

a. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 al. 1 din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

b. Cererea de inscrierea a creantei şi documentele justificative, vor fi depuse la dosarul cauzei prin serviciul registratura sau prin posta pe adresa instantei. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. Un exemplar va fi comunicat administratorului\lichidatorului judiciar în mod direct prin e-mail, posta, sau fax.

c. Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Consent management powered by Real Cookie Banner