GUDAIVA INVESTMENTS SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment prin procedura simplificată

CUI: 21327740
Data publicării în BPI: 18 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 05.12.2014

1. Date privind dosarul: 32557/3/2014, Tribunalul Bucuresti – Secţia a VII-a Civilă;

2. Arhiva/registratura instanţei: B-dul Unirii nr. 37, sector 3, Bucuresti, Programul arhivei/registraturii instanţei 9.30- 14:00

3.1. Debitor: SC GUDAIVA INVESTMENTS SRL
Cod unic de înregistrare 21327740
Sediul social: Bucuresti, str. Ghe. Dem Theodorescu nr. 51, et. 1, CA.3, sector 3
Număr de ordine în registrul comerţului J40/5024/2007

3.2. Administrator special: Nedesemnat

4. Creditori: conform Anexei nr. 1

5. Lichidator judiciar: CII BRASOVEANU ANDREI Sediul social în Bucuresti, B-dul Timisoara nr. 29, bl. A, scara A, et. 5, ap. 22, sector 6; Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO I – 3812; Tel./Fax 0314 315 371/0314 315 37; e-mail office@bcpa.ro Nume si prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: BRASOVEANU ANDREI

6. Subscrisul, CII BRASOVEANU ANDREI, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC GUDAIVA INVESTMENTS SRL, conform Încheierii de sedinţă din data de 20.10.2014, pronunţată de Tribunalul Bucuresti – Secţia a VII-a Civilă, în dosarul nr. 32557/3/2014, în temeiul art. 100 si art. 147 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei. notifică

7. Intrarea debitorului SC GUDAIVA INVESTMENTS SRL în procedura de faliment prin procedura simplificată prin Încheierea de sedinţă pronunţată la data de 20.10.2014 de Tribunalul Bucuresti – Secţia a VII-a Civilă în dosarul nr. 32557/3/2014.

7.1. Debitorul SC GUDAIVA INVESTMENTS SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la data notificării deschiderii procedurii falimentului să să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Citeste si:  CFR Călători trece la ora de iarnă, în noaptea de sâmbătă spre duminică

7.2. Creditorii debitorului SC GUDAIVA INVESTMENTS SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului – 05.12.2014. În temeiul art.114 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în faliment:
Termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii – 10 zile de la notificare,
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar de creanţe – 16.12.2014.
Termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 11.01.2015

8. Adunarea creditorilor:
Se notifică faptul că prima Adunare generală a creditorilor va avea loc la data de 22.12.2014, orele 12.00 la adresa din Bucuresti, str. Dr. Staicovici nr. 51, et. 1, ap. 2, sector 5 având ca ordine de zi (i) prezentarea măsurilor întreprinse de către lichidatorul judiciar; (ii) prezentarea raportului de cauze si împrejurările care au declansat procedura falimentului; (iii) desemnarea Comitetului creditorilor, propunerea si desemnarea Presedintelui Comitetului creditorilor; (iv) Confimarea lichidatorului judiciar si a onorariului în cuantum de 2000 lei + TVA/lună, precum si a onorariului de succes în cuantum de 4% + TVA aplicabil asupra tuturor sumelor distribuite creditorilor, astfel cum reiese din oferta lichidatorului judiciar depusă la dosarul cauzei.

Citeste si:  BULETINUL INSOLVENŢEI - 21 aprilie 2010 (3121)

9. Deschiderea procedurii de faliment se notifică creditorilor, debitorului si Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucuresti pentru efectuarea menţiunii.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:

1. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 din Legea privind procedura insolvenţei.

2. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

3. Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

4. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Bucuresti.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea privind procedura insolvenţei).

Anexa 1, Listă Creditori:

Macri Eugen Radu si Macri Anamaria-Andreea, Răscanu Maria, Toader Marius Dănuţ, Beizer Arie, Cooper Gil, Friedman Zvi, Madic Services Overseas LTD, Rosen Shalom Schmuel, Orange Romania SA, Pârău Constantin,. SCP Vilau si Asociaţii.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Consent management powered by Real Cookie Banner