LANTUL CARPATIN IMPEX SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei

CUI: 11139480
Data publicării în BPI: 19 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 19.12.2014

1. Date privind dosarul: Număr unic dosar 7839/105/2014, Tribunal Prahova, Secţia a II a Civila

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: str. Gh. Lazăr, nr. 6, cod 100031, Ploiesti, judeţ Prahova, număr de telefon 0244.544.781, programul arhivei/registraturii instanţei 09:00 – 13:00

3.1 Debitor: SC LANTUL CARPATIN IMPEX SRL cu sediul social în comuna Filipeștii de Târg, sat Brătășanca, str. Principala nr. 184 jud. Prahova, cod de identificare fiscală RO 11139480, număr de ordine în registrul comerţului J29/1212/1998

3.2. Administrator special: Simion Eduard –Emil, domiciliat în Ploiesti, str. Spitalului nr.28, jud. Prahova

4.Creditori: Conform listei anexa

5.Administrator judiciar: Cabinet individual de insolventa Maria Pohoaţa, cod de identificare fiscală 26412811, sediul social în Ploiesti, str. Pompelor, nr. 3, judeţ Prahova, număr de înregistrare în Registrul societăţilor profesionale 1630/2002, tel. 0244.435.808/ 0722.239.790, Fax: 0344.819.414; e-mail: insolventa.pohoata@yahoo.com, reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Maria Pohoaţa.

6. Subscrisul Cabinet individual de insolventa Maria Pohoaţa, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC LANTUL CARPATIN IMPEX SRL, conform încheierii din data de 14.09.2014 pronunţată de Tribunalul Prahova, Sectia a II a Civila, în dosarul 7839/105/2014, în temeiul 71 din Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei, notifică:

7. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei SC LANTUL CARPATIN IMPEX SRL prin încheierea din data de 14.11.2014 pronunţată de Tribunalul Prahova, Sectia a II a Civila, în dosarul 7839/105/2014.

Citeste si:  CARDINAL SRL - notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

7.1. Debitoarea: SC LANTUL CARPATIN IMPEX SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) lit. h, i, si j din Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei.

7.2. Creditorii debitoarei SC LANTUL CARPATIN IMPEX SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 19.12.2014.
În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 07.01.2015.
Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii si pentru afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 30.01.2015.

8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din Ploiesti, str. Pompelor nr.3, jud. Prahova la data de 12.01.2015, ora 14:00, având ca ordine de zi: 1. Prezentarea situaţiei debitoarei; 2. Desemnarea Comitetului creditorilor; 3. Confirmarea/înlocuirea lichidatorului judiciar si stabilirea retribuţiei acestuia.

Citeste si:  KUADRA INDUSTRIE SRL - notificare privind deschiderea procedurii de faliment

9. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei cu opţiunea de reorganizare se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin 1 din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200,00 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 al 1 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Consent management powered by Real Cookie Banner