CASON ROMANIA SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei

CUI: 14974239
Data publicării în BPI: 20 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală:29.12.2014
1. Date privind dosarul: Număr dosar 37082/3/2014 Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Bucuresti, Bulevardul Unirii, nr.37, sectorul 3; Număr de telefon: 021 – 408.36.00; 021 408.37.00

3. Debitoare: CASON ROMANIA SRL, cu sediul social în Bucuresti, str. Sabinelor, nr. 117, Etaj 3, sector 5, CUI: 14974239, J40/10781/2002.

3.1.Administrator judiciar provizoriu: TOPAZ INSOLV SPRL, CIF: RO 31067264; sediul profesional: Bucuresti, B-dul  Corneliu Coposu, nr. 53, et. 2, ap. 6, sector 3; tel/fax 021.313.33.86; e-mail: topazinsolv@gmail.com

4. TOPAZ INSOLV SPRL, cu sediul profesional în Bucuresti, B-dul Corneliu Coposu, nr. 53, et. 2, ap. 6, sector 3, în calitate de administrator judiciar provizoriu al debitoarei CASON ROMANIA SRL, conform Incheierii de sedinta din data de 13.11.2014 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila, în dosarul 37082/3/2014, în temeiul art. 99 alin. 3 si art. 100 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, coroborate cu art. 67 alin. 1 lit. c, art. 71 alin 2, art. 73, art.75, art. 87 alin 1 lit a din acelasi act normativ: notifică

4.1. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei CASON ROMANIA SRL în conformitate cu dispozitiile cuprinse în Incheierea de sedinta din data de 13.11.2014 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila.

4.2. Debitoarea CASON ROMANIA SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă.

4.2.1 Creditorii debitorului trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

Citeste si:  România a atras, în 2014, investiţii străine directe în valoare totală netă de 2,42 miliarde de euro

4.2.2. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei

Termen limita de depunere de catre creditori, a opozitiilor la sentinta de deschidere a procedurii insolventei- 10 zile de la notificare.
Termenul de solutionare a opozitiilor- 5 zile de la data expirarii termenului de depunere a acestora
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 29.12.2014 – data postei;
În temeiul art. 114 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

4.2.3. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea si publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolventa a tabelului preliminar al creanţelor este 19.01.2015.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea si publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolventa a tabelului definitiv al creanţelor este 14.02.2015

5. Adunare generala a creditorilor va avea loc în data de 26.01.2015, orele 13:00 la sediul profesional al societatii TOPAZ INSOLV SPRL din: Bucuresti, B-dul Corneliu Coposu, nr. 53, et. 2, ap. 6, sector 3, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Confirmarea societatii TOPAZ INSOLV SPRL în calitate de administrator judiciar si stabilirea onorariului administratorului judiciar;
2. Prezentarea raportului intocmit de administratorul judiciar provizoriu în conditiile art. 92 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă;
3. Prezentarea raportului intocmit de administratorul judiciar provizoriu în conditiile art. 97 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă;
4. Alegerea unui comitet al creditorilor si a presedintelui comitetului creditorilor;

6. Administratorul judiciar provizoriu convoacă, în temeiul art. 53 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, Adunarea Generală a Asociatilor debitoarei CASON ROMANIA SRL în vederea desemnarii administratorului special, la data de 26.11.2014, orele 13.00, la sediul profesional al societatii TOPAZ SPRL din Bucuresti, B-dul Corneliu Coposu nr.53, et.2, ap.6,sector 3.
In cazul în care asociatii debitoarei nu se vor prezenta la prima convocare AGA, aceasta va fi reprogramată pentru data de 27.11.2014, orele 13:00, la adresa mai sus mentionata.

Citeste si:  BULETINUL INSOLVENŢEI - 3 mai 2010 (3470)

7. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

4.Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII-a Civila. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Consent management powered by Real Cookie Banner