HD TRANSPORT SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 20548025
Data publicării în BPI: 21 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 26.12.2014

1. Date privind dosarul: Număr dosar 6311/99/2014 (440/2014) –Tribunalul Iasi, Secţia II Civilă –Faliment – Judecător sindic – complet S.3F

2.Arhiva/registratura instanţei: str. Elena Doamna nr. 1A, loc. Iasi, jud. Iasi, număr de telefon: 0332/435.501, program arhivă: 9-11, program registratură: 9-13.

3.1. Debitor: SC HD Transport SRL, Cod de identificare fiscală: 20548025, sediul social în Bd. Poitiers, nr. 27, bl. 17, sc. A, parter, ap. 3, loc. Iasi, jud. Iasi, număr de ordine în registrul comerţului: J22/146/2007.

4.Creditori: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iasi – str. Anastasie Panu, nr. 26, Iasi, jud. Iasi; ITM Iasi – str. Moara de Foc, nr. 31, loc. Iasi, jud. Iasi; AJOFM Iasi – str. Cucu, nr. 1, loc. Iasi, jud. Iasi; AAAS Bucuresti – str. Cpt. Av. Alex Serbănescu, nr. 50, sect. 1, Bucuresti; Municipiul Iasi – Direcţia Taxe si Impozite – Bd. Stefan cel Mare si Sfânt, nr. 11, loc. Iasi, jud. Iasi; Primăria Tomesti – loc. Tomesti, jud. Iasi; E.On Moldova Distribuţie SA – str. Ciurchi, nr. 146-150, loc. Iasi, jud. Iasi, E.ON România SRL – str. Justiţiei, nr.12, loc. Tg. Mures, jud. Mures

5.Administrator judiciar: Activ Judiciar IPURL, Cod de identificare fiscală: 20803748, sediul ales: Bd. Decebal, nr. 3, bloc E.2, et. 1, ap. 16, loc. P. Neamţ, jud. Neamţ; număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: RFO II 0201, tel./fax: 0233/235180, e-mail: activ_judiciar@yahoo.com. Nume si prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Duda Maria

6.Subscrisa: Activ Judiciar IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC HD Transport SRL, conform Sentinţei civile nr. 1885 din data de 12.11.2014, pronunţată de Tribunalul Iasi, Secţia II Civilă – Faliment, în dosarul nr. 6311/99/2014 (440/2014), în temeiul art. 99 alin. (1) si/sau alin. (2) si art. 100 alin. (1) si urm. din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, coroborate cu art. 71 alin. (1) si art. 67 alin. (1) sau, după caz, art. 72 alin. (6), art. 74 si art. 67 alin. (2) din acelasi act normativ, notifică:

Citeste si:  COLLAGE PROD SRL - notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

7. Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC HD Transport SRL prin Sentinţa civilă nr. 1885 din data de 12.11.2014, pronunţată de Tribunalul Iasi – Secţia II Civilă-Faliment, în dosarul nr. 6311/99/2014 (440/2014).

7.1. Debitorul SC HD Transport SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă.

7.2. Creditorii debitorului SC HD Transport SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei:
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 26.12.2014.
În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, si publicarea tabelului preliminar al creanţelor – 05.01.2015. Contestaţiile la tabel vor fi depuse la Tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în BPI a Tabelului preliminar.
Termenul pentru verificarea definitivării tabelului de creanţe la data de 11.03.2015.
Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iasi – pentru efectuarea menţiunii.

Citeste si:  BULETINUL INSOLVENŢEI - 12 aprilie 2010 (2789)

Informaţii suplimentare:

1. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă.

2. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

3. Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

4. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Consent management powered by Real Cookie Banner