TERMOFICARE VULCAN S.A. – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 32719110
Data publicării în BPI: 24 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 12.12.2014

1. Date privind dosarul: nr. dosar 6100/97/2014, Tribunalul Hunedoara, Secţia II a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal, Judecător sindic Goron Maria

2. Registratura instanţei: Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35, jud. Hunedoara, programul registraturii instanţei: luni – vineri orele 8,30 -13,00.

3.1. Debitor: SC Termoficare Vulcan SA, cod de identificare fiscală 32719110, cu sediul social în Vulcan, str. N. Titulescu, nr.21 ,bl.G1, parter – jud. Hunedoara, număr de ordine în registrul comerţului J20/81/2014.

3.2. Administrator special: nu este desemnat.

4.Creditori: A.J..F.P. Hunedoara, CUI 2102643, Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr. 30, jud. Hunedoara, SC Complexul Energetic SA, CUI 32110567, J20 /733 /2013, str. Paroşeni, nr. 20, Vulcan, jud. Hunedoara, SC Criss Office SRL, CUI 20464269, J20 /33 /2007, str. 1 Decembrie 1918, nr. 57, bl. 57, parter, Petroşani, jud. Hunedoara,SC Electroval Sound SRL, CUI 14365554, J03 /733 /2001, str. Mr. Sever Niculescu, nr. 33, Piteşti, jud. Argeş, CMI dr. Salateanu Carol, CUI 12252117, str. Narciselor, nr.2/18, Lupeni, jud. Hunedoara, Orange Romania SA, CUI 9010105, J40/10178/1996, bd. Lascăr Catargiu, nr.47-53, Bucureşti, Centrul de Calcul Info 98, CUI 11751623, J20 /408 /1999, str. Timişoara, nr. 2, Petroşani, jud. Hunedoara, SC Vadati SRL,CUI 19134950, J20 /1508 /2006, al. Trandafirilor, bl. 4/3/1/28, Petroşani, jud. Hunedoara, SC Enel Energie SA, CUI 22000460, J40 /12303 /2007, bd. Ion Mihalache, nr. 41-43, Bucureşti.

5.Administrator judiciar: Quantum SPRL, cod de identificare fiscală 21169488 cu sediul social în Deva, str. Mărăsti, Bl. D3, sc.4, ap. 44-parter, jud. Hunedoara, număr înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 0091, tel/fax: 0254231680, mobil 0730009907; nume si prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică:Alic Deli Maria.

Citeste si:  Ion Iliescu: PSD a avut cedări în planul principiilor şi al poziţiilor politice şi ideologice

6.Subscrisa, Quantum SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Termoficare Vulcan SA conform incheierii nr.184/F/CC/2014, pronunţată de Tribunalul Hunedoara, Secţia a II a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosar 6100/97/2014, în temeiul art. 146 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, notifică:

7. Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC Termoficare Vulcan SA prin incheierea nr.184/F/CC/2014 pronunţată de Tribunalul Hunedoara, Secţia II a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosar 6100/97/2014.

7.1. Debitorul SC Termoficare Vulcan SA are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă.

7.2. Creditorii debitorului SC Termoficare Vulcan SA trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 12.12.2014.
În temeiul art. 114 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, prin nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat, titularul de creante anterioare deschiderii procedurii va fi decăzut, cât priveşte creanţele respective, din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor şi nu va dobândi calitatea de creditor îndreptatit să participe la procedură.

7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este data de 31.12.2014. Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este data de 23.01.2015.

8. Se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul Tribunalului Hunedoara, în Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35, jud. Hunedoara, în data de 16.01.2015, ora 12.00, având ca ordine de zi: prezentarea raportului asupra debitorului; alegerea comitetului creditorilor, confirmarea administratorului judiciar provizoriu, aprobarea onorariului administratorului judiciar de 5% din încasări şi 2000 lei lunar, aprobarea planului de reorganizare prezentat de debitoare.

Citeste si:  ROSDA KABAT SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment în formă simplificata

9. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Hunedoara pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin. (1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei,în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale ((art. 75 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Consent management powered by Real Cookie Banner