BLUE STAR GROUP SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 15469677
Data publicării în BPI: 25 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 26.12.2014

1. Date privind dosarul: 7069/118/2014, Tribunalul Constanţa, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic: Cristina Belecciu.

2.Arhiva/registratura instanţei: Constanţa, str. Traian nr.31, Judeţul Constanţa; Tel.: 0241551345 interior 219, Fax: 0241551342, program: luni – vineri: 8.30 – 12.30.

3.Debitor: SC BLUE STAR GROUP SRL CUI 15469677, J13/1734/2003, sediul social: Constanţa, str. Crizantemelor nr. 6, Bl.H1, Sc.B, Ap.21Judeţul Constanţa.

4. Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Alexandru Cristina Monica – CIF 28219214, cu sediul în Constanţa, Bd. Tomis nr.146, bl.TD3A, sc.A, ap.6, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă din România 1B 2758, telefon: 0728991992, fax: 0241550773, e-mail: monica.alexandru26@gmail.com, reprezentat de Alexandru Cristina Monica – practician în insolvenţă.

5. Subscrisa Cabinet Individual de Insolvenţă Alexandru Cristina Monica, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC BLUE STAR GROUP SRL conform Sentintei civile nr. 3151/11.11.2014, pronunţată în dosarul nr. 7069/118/2014 al Tribunalului Constanţa – Secţia a II-a Civilă, în temeiul art. 99 alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 100, alin.(1) şi urm. din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, coroborate cu art. 71 alin. (1) şi art. 67, alin. (1) sau, după caz, art. 72 alin. (6), art. 74 şi art. 67, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:

7. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei a debitoarei SC BLUE STAR GROUP SRL prin Sentinta civila nr. 3151/11.11.2014, pronunţată de Tribunalul Constanţa, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 7069/118/2014.

Citeste si:  Tabletele şi smartphone-urile nu îi lasă pe copii să doarmă îndeajuns

7.1. Debitorul SC BLUE STAR GROUP SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

7.2. Creditorii debitorului SC BLUE STAR GROUP SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 26.12.2014.
În temeiul art. 114 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 15.01.2015.
Termenul limită pentru depunerea eventualelor contestaţii este 7 zile de la publicarea tabelului preliminar al creanţelor în Buletiunul Procedurilor de Insolvenţă.
Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 09.02.2015.

8. Adunarea creditorilor:
Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la data de 20.01.2015, ora 12:00 în Constanţa, Bd. Ferdinand nr.79, Bl.AR2, Parter, Judeţul Constanţa, având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea administratorului judiciar şi stabilirea onorariului.

Citeste si:  CONCURS: Anticipează cursul euro şi câştigă premiul săptămânii!

9. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică la Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin. (1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Consent management powered by Real Cookie Banner