PROMETEU I.M. SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei si intrarea în faliment

CUI: 1972643
Data publicării în BPI: 26 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 05.01.2015

Dosar 6037/99/2014 (nr. vechi 413/2014)

Tribunal Iasi/Judecător Sindic; Arhiva: str. Elena Doamna, nr. 1A, jud. Iasi, jud. Iasi, tel. 215160, program: zilnic 9 – 12;

Debitor: SC PROMETEU I.M. SRL, CUI 1972643, cu numar de inregistrare la Registrul Comerţului J22/490/1992, cu sediul în Municipiul Iasi, str. Ion Creangă, nr.38, jud. Iasi.

Lichidator judiciar: ACORD S.P.R.L. Iasi C.I.F. 21079962, sediul social Iasi, str. Decebal nr.24, bl. B5, sc. A, et.2, ap.10; nr.ordine în Registrul Formelor de organizare nr.RFO –II- 0246/2006, tel./fax 0232-230302, E-mail office@acordinsol.ro, Reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Niţescu Dan Nistor.

Subscrisa ACORD S.P.R.L. Iasi, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC PROMETEU I.M. SRL, cu sediul în Municipiul Iasi, str. Ion Creangă, nr.38, jud. Iasi, cu numar de inregistrare la Registrul Comerţului J22/490/1992, CUI 1972643, conform sentinţei civile nr. 1946 din data de 18.11.2014, pronunţată de către Tribunalul Iasi/Judecător Sindic în dosarul nr. 6037/99/2014 (nr. vechi 413/2014), în temeiul art. 108 alin (1) si
art. 109 alin (1) si (2) din Legea insolvenţei notifică deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei si intrarea în faliment împotriva debitorului SC PROMETEU I.M. SRL Debitorul SC PROMETEU I.M. SRL are obligaţia ca în 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosar documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea insolvenţei.

Citeste si:  BULETINUL INSOLVENŢEI - 15 aprilie 2010 (2897)

Creditorii trebuie să se înscrie la masa credală prin depunerea cererii de creanţă în condiţiile următoare: Termene: 05.01.2015 depunerea creantelor; 15.01.2015 afisarea tabelului preliminar; 17.03.2015 solutionarea contestatiilor.

Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei si intrarea în faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iasi pentru efectuarea menţiunii. Informaţii suplimentare: pentru înscrierea la masa credală să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea art. 65 alin (l) din Legea insolvenţei. Cererea se depune la dosar sau se transmite prin postă, în dublu exemplar.
Restricţii pentru creditori:

Citeste si:  BULETINUL INSOLVENŢEI - 12 aprilie 2010 (2779)

De la data deschiderii procedurii se suspendă acţiunile pentru realizarea creanţelor asupra debitorului. În temeiul art. 14 si următoarele din Legea insolvenţei se convoacă debitorului Adunarea Creditorilor debitorului SC PROMETEU I.M.  SRL la sediul lichidatorului judiciar din Iasi, str. Decebal nr. 22A, bl. Z8, sc. A, et. 1, ap. 8, la 20.01.2015 la ora 1200.

Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi sau, în cazul creditorilor bugetari si a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie.

Creditorii pot vota si prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor,semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată si atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, atasat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace si înregistrată la lichidatorul judiciar, cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului.

Citeste si:  Problemele pentru sectorul auto abia au inceput

Ordinea de zi: alegerea comitetului creditorilor, desemnarea presedintelui acestuia, desemnarea lichidatorului judiciar şi stabilirea remuneratiei acestuia, avansarea de către creditori a sumelor de bani corespunzătoare derulării procedurii, conform art. 131 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

close