FOTBAL CLUB UTA SA – notificarea deschiderii procedurii de faliment

CUI: 22389589
Data publicării în BPI: 02 decembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 12.12.2014

Date privind dosarul: Număr dosar 7119/108/2013, Tribunalul Arad, Sectia Civila.

Debitor: SC FOTBAL CLUB UTA SA, Cod de identificare fiscală 22389589, sediul social în Arad, str. Poetului nr. 1C, et. 1, judeţul Arad. Număr de ordine în Registrul Comerţului J02/372/2011. Lichidator judiciar: DINU, URSE SI ASOCIATII SPRL, sediul social în Bucuresti, str. Buzesti nr. 71, et. 2, cam. 203, sector 1. Număr de inregistrare în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR RFO II 0092/2006. tel./fax 021/318.74.25. E-mail dinu.urse@gmail.com, reprezentata de Asociat Coordonator, Dan Urse.

Subscrisa: DINU, URSE SI ASOCIATII SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC FOTBAL CLUB UTA SA, conform Incheierii de sedinta din data de 30.10.2014 pronunţată de Tribunalul Arad, Sectia Civila, în dosarul 7119/108/2013, în temeiul art. 107 alin. (1) lit. B, din Legea privind procedura insolvenţei notifică:

Citeste si:  Lucrările agricole de primăvară au fost întârziate din cauza ninsorilor

Intrarea debitorului în faliment conform Incheierii de sedinta din data de 30.10.2014, pronunţată în dosarul 7119/108/2013.

Debitorul SC FOTBAL CLUB UTA SA are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Creditorii debitorului, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare si până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei:
Termenul limită pentru înregistrarea creantelor nascute dupa data deschiderii procedurii este de 12.12.2014.
În temeiul art. 76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.

Citeste si:  BULETINUL INSOLVENŢEI - 20 aprilie 2010 (3037)

Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în faliment:

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 09.01.2015.
Termenul pentru depunerea contestatiilor la tabelul suplimentar este 26.01.2015.
Termenul pentru intocmirea si afisarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este de 06.02.2015. Urmatorul termen de judecata a fost fixat la data de 22.01.2015.
Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad.

Informaţii suplimentare

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunalul Arad „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Citeste si:  BULETINUL INSOLVENŢEI - 23 aprilie 2010 (3233)

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin posta, la sediul social al acestuia din Bucuresti, str. Buzesti nr. 71, et. 2, cam. 203, sector 1.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Arad. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în suma de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

close