EOLENVEST SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei

CUI: 24660705
Data publicării în BPI: 04 decembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 05.01.2015

1. Date privind dosarul: Număr: 38429/3/2014, Tribunalul Bucuresti Secţia a VII-a Civila, Judecător: Cozan Raluca, Termen 09.03.2015, Completul 19, ora 9.00

2. Arhiva/registratura: bd. Unirii nr. 37, sector 3, Bucuresti, program: Luni – Vineri: 9,30-14:00

3.1. Debitor: Eolenvest SRL, cu sediul în Bucuresti, sector 1, Calea Dorobantilor, nr. 239, camera 1, etaj 4, J40/18284/2008, CUI: 24660705

3.2. Administrator special: nu a fost desemnat.

4. Creditori: procedura a fost deschisa la cererea debitorului.

5.Administrator judiciar: Omega Insolvency SPRL, C.I.F. RO32262735, sediul ales în str. Negru Voda nr. 2, bl. C4, sc. 1, ap. 13, sector 3, Bucuresti, nr. de inregistrare U.N.P.I.R.: RFO II – 0705, Tel: 0722163319, e-mail: stefania.pietrosu@omegainsolvency.ro, Reprezentant administrator judiciar – Silviu-Andrei Cojocaru.

6.Subscrisa: Omega Insolvency SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului Eolenvest SRL, conform incheierii din data de 17.11.2014 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII-a Civila, în dosarul 38429/3/2014, în baza art. 71 alin.1, din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolventa, notifică:

7. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului Eolenvest SRL, prin incheierea din data de 17.11.2014, pronunţată de Tribunalul Bucuresti-Secţia a VII-a Civila, în dosarul nr. 38429/3/2014.

7.1. Creditorii debitorului Eolenvest trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.1.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 05.01.2015. În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolventa, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.1.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii generale a insolvenţei:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 26.01.2015.
Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 23.02.2015. Prima adunare a creditorilor va fi la data de 02.02.2015 ora 11:00, la sediul administratorului judiciar din str. Negru Voda nr. 2, Bl. C4, sc. 1, etaj 3, ap. 13, sector 3, Bucuresti, cu urmatoarea ordine de zi:

Citeste si:  BULETINUL INSOLVENŢEI - 19 aprilie 2010 (2997)

1. Prezentarea situatiei debitorului.
2. Alegerea comitetului creditorilor si desemnarea presedintelui comitetului creditorilor
3. Confirmarea în functie a administratorului judiciar Omega Insolvency SPRL si stabilirea remuneratiei acestuia.
4. Stabilirea modalitatii de vot a Eolenvest SRL în ceea ce priveste confirmarea în functie a administratorului judiciar

Omega Insolvency SPRL si stabilirea remuneratiei acestuia în cadrul dosarelor de insolventa urmatoare:

Van Consult Energy SRL – dosar 38477/3/2014;
Van Pro Energy SRL – dosar 38446/3/2014;
Wind Energy Advance Tech SRL – dosar 38484/3/2014;
Wind Energy Blue SRL – dosar 38512/3/2014;
Wind Energy Concept SRL – dosar 38517/3/2014;
Wind Energy Construction SRL – dosar 38539/3/2014;
Wind Energy Consulting SRL – dosar 38469/3/2014;
Wind Energy Creative SRL – dosar 38509/3/2014;
Wind Energy Distribution SRL – dosar 38466/3/2014;
Wind Energy Equipment SRL – dosar 38449/3/2014;
Wind Energy Expertise SRL – dosar 38435/3/2014;
Wind Energy Factory SRL – dosar 38518/3/2014;
Wind Energy Green Power SRL – dosar 38475/3/2014;
Wind Energy Green Project SRL – dosar 38554/3/2014;
Wind Energy Investment Project SRL – dosar 38557/3/2014;
Wind Energy Logistic SRL – dosar 38486/3/2014;
Wind Energy Management SRL – dosar 38492/3/2014;
Wind Energy Mentor SRL – dosar 38552/3/2014;
Wind Energy Moment SRL – dosar 38581/3/2014;
Wind Energy North-East SRL – dosar 38590/3/2014;
Wind Energy Omnia SRL – dosar 38483/3/2014;
Wind Energy Onix SRL – dosar 38436/3/2014;
Wind Energy Operator SRL – dosar 38506/3/2014;
Wind Energy Power Business CL SRL – dosar 38527/3/2014;
Wind Energy Power Drift SRL – dosar 38566/3/2014;
Wind Energy Power Service IS SRL – dosar 38524/3/2014;
Wind Energy Power Trade SRL – dosar 38536/3/2014;
Wind Energy Project SRL – dosar 38463/3/2014;
Wind Energy Provider SRL – dosar 38545/3/2014;
Wind Energy Resources SRL – dosar 38457/3/2014;
Wind Energy Sistem SRL – dosar 38438/3/2014;
Wind Energy Smart SRL – dosar 38532/3/2014;
Wind Energy Solutions SRL – dosar 38577/3/2014;
Wind Energy Strategy SRL – dosar 38441/3/2014;
Wind Energy Supply SRL – dosar 38572/3/2014;
Wind Energy Technology Dulgheru SRL – dosar 38473/3/2014;
Wind Energy Technology Saraiu SRL – dosar 38549/3/2014;
Wind Energy Union SRL – dosar 38451/3/2014;
Wind Sol Energy M.G.-S.T. SRL – dosar 38593/3/2014;
Wind Sol Power Energy SRL – dosar 38444/3/2014.

Citeste si:  MINOSTO COM SRL - notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

8.Deschiderea procedurii generale a insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul  Bucuresti.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin (1) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolventa.

Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.

9. Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolventa).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Consent management powered by Real Cookie Banner