PROORA IMPEX SA – notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

CUI: 13778676
Data publicării în BPI: 04 decembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 06.01.2015

1. Date privind dosarul: Număr dosar 8081/101/2014 Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic: Bordea Magdalena

2.Arhiva/registratura instanţei: Drobeta-Turnu Severin, bd. Carol I, nr. 14 Tel.: 0252/208.244. Program: 08:30-12:303.Debitor: SC Proora Impex SA CIF: RO13778676; nr. de ordine în Registrul Comerţului: J25/50/2001
Sediu: Drobeta Turnu Severin str. Horia nr. 2, Judeţul Mehedinti

4. Administrator judiciar: Cabinet Individual De Insolventa Cirmaciu Cristian; CIF: 32607354; 1B 4042 sediu: DR.Tr.Severin str. Semenic NR. 33, Tel.: 0752247768; Fax: 0352814112; E-mail: alcris.consult@gmail.com

5. Subscrisa Cabinet Individual De Insolventa Cirmaciu Cristian în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Proora Impex SA conform încheierii din data de 21.11.2014 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 8081/101/2014, în temeiul art. 99 alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 100, alin.(1) şi urm. din Legea 85/2014, coroborate cu art. 71 alin. (1) şi art. 67 alin. (1) sau, după caz, art. 72 alin. (6), art. 74 şi art. 67 alin. (2) din acelaşi act normativ notifică

Citeste si:  BULETINUL INSOLVENŢEI - 20 aprilie 2010 (3076)

6. Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC PROORA IMPEX SA prin încheierea din data de 21.11.2014 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 8081/101/2014.

7.Creditorii debitorului SC PROORA IMPEX SA pot depune cerere de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţei este 06.01.2015.

7.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 23.01.2015. Termenul de depunere a contestaţiilor la creanţe este de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar în BPI.

7.3. Termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 13.02.2015.

8. Adunarea creditorilor va avea loc la data de 28.01.2015 ora 13:00 la sediul administratorului judiciar având pe ordinea de zi: prezentarea situaţiei debitorului, desemnarea comitetului creditorilor, confirmarea numirii şi stabilirea onorariului administratorului judiciar.

Informaţii suplimentare

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin(1) din Legea 85/2014.

Citeste si:  Wall Street-ul îi premiază pe turnători

Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea 85/2014).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Consent management powered by Real Cookie Banner