TEO PRODUCT COMPANY SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă şi intrarea în faliment

CUI: 25491167
Data publicării în BPI: 04 decembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 12.12.2014

1.Date privind dosarul: număr dosar 2246 / 122 / 2014, Tribunal Giurgiu, Secţia Civilă, Judecător sindic

2. Arhiva/registratura instanţei: Str. Portului, nr. 13, Mun. Giurgiu, Jud. Giurgiu. Programul arhivei/registraturii instanţei luni-vineri între orele 09ºº – 13ºº.

3.1. Debitor: S.C. Teo Product Company S.R.L., Cod de identificare fiscală 25491167, sediul social în sat Dărăsti Vlasca, com. Adunaţii-Copăceni, nr. 893, jud. Giurgiu, număr de ordine în registrul comerţului J52/263/2009.

5. Lichidator judiciar: Agatie Eugen, cod de identificare fiscală 21814893, sediul social în sos. Bucuresti, bl. 66/1D, sc. D, ap.51, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, număr de atestat în cadrul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă : 1B1232, mob: 0722/55.27.26, tel: 0346/10.26.91, fax: 0346/10.13.93, e-mail: CII.AgatieEugen@europe.com.

6. Subsemnatul: Agatie Eugen, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Teo Product Company S.R.L., conform încheierii din data de 27.10.2014, pronunţată de Tribunalul Giurgiu, secţia civilă, în dosarul 2246 / 122 / 2014, în temeiul art. 99 alin. (1) si art. 100, alin.(1) si urm. din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire   insolvenţei si de insolvenţă, coroborate cu art. 71 alin. (1) si art. 67 din acelasi act normativ, cât si în temeiul art. 147 alin (1) din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă notifică:

7. Deschiderea procedurii insolvenţei si intrarea în procedura simplificată de faliment a debitorului S.C. Teo Product Company S.R.L. prin încheierea din data de 27.10.2014, pronunţată de Tribunalul Giurgiu, secţia civilă, în dosarul 2246 / 122 / 2014.

Citeste si:  Corpul de Control al premierului va demara o verificare la Secretariatul de Stat pentru problemele revoluţionarilor

7.1. Debitorul S.C. Teo Product Company S.R.L. are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă , conform art. 74 din acelasi act normativ.

7.2 Creditorii debitorului S.C. Teo Product Company S.R.L. trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 12.12.2014.
În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 23.12.2014.
Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 19.01.2015.
Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 19.01.2015.

8. Adunarea creditorilor: se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la data de 29.12.2014, ora 11:00.

Citeste si:  Două persoane din Bucureşti, trimise în judecată pentru o înşelăciune imobiliară de 1,1 milioane euro

10. Deschiderea procedurii insolvenţei si intrarea în procedura simplificată de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.  Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei si de un timbru judiciar de 5 lei.

Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Consent management powered by Real Cookie Banner