Patriarhul Daniel: Taina Întrupării Fiului veşnic al lui Dumnezeu – temelia şi inima credinţei creştine

12

Taina Întrupării Fiului veșnic al lui Dumnezeu, Care S-a făcut om din iubire nesfârșită față de om, este temelia și inima credinței creștine, afirmă patriarhul Bisericii Ortodoxe Române (BOR) în Pastorala de Crăciun.

„Sărbătoarea Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos este, așadar, mai întâi de toate, sărbătoarea iubirii milostive a lui Dumnezeu pentru oameni. Fiul lui Dumnezeu Cel veșnic S-a pogorât din ceruri, S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și S-a făcut om, pentru a dărui oamenilor, păcătoși și muritori, iertarea păcatelor și viața veșnică. Pe cât a coborât El la noi, pe atât ne-a deschis nouă drum ca să ne înălțăm spre El”, spune întâistătătorul BOR.

Patriarhul Daniel consideră că „prin însuși felul Său de-a vorbi, de-a trăi și făptui, Iisus Hristos ne arată că El este în mod deplin Omul pentru oameni, fiindcă este în mod deplin Omul pentru Dumnezeu, sau mai precis El este Dumnezeu-Omul, măsura supremă a umanului sfințit și înveșnicit, capabil de iubire infinită și viață eternă”.

„Hristos-Domnul S-a făcut purtător de trup pământesc, ca pe noi, oamenii, să ne facă purtători de Duh Sfânt ceresc. El S-a făcut Om, ca pe noi, oamenii, să ne îndumnezeiască prin har. Fiul preaslăvit al lui Dumnezeu S-a făcut Fiul smerit al Omului, ca pe noi, oamenii, să ne înalțe la demnitatea și slava de fii duhovnicești ai lui Dumnezeu, după cum spune Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, prin cuvintele: ‘Și celor câți L-au primit, care cred în Numele Lui, le-a dat putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu, care nu din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut’ (Ioan 1, 12-13). Hristos a coborât din ceruri, S-a zămislit din pântecele unei femei fecioare și S-a născut într-o peșteră, în interiorul pământului, ca pe noi oamenii să ne înalțe prin har în interiorul Împărăției cerurilor, în intimitatea iubirii Preasfintei Treimi”, spune înaltul ierarh ortodox.

Citeste si:  Mărţişorul, simbol şi tradiţie

Patriarhul Daniel afirmă că „Taina coborârii Fiului lui Dumnezeu în lume și a apropierii Lui maxime de noi, oamenii, ne cheamă să ne ridicăm și să ne apropiem și noi de El, să-L întâmpinăm în viața noastră, prin dreaptă credință, prin rugăciune, prin împărtășirea cu Sfintele Taine și prin fapte bune”.

Subliniind că „Hristos-Domnul, plecând Cerurile și pogorându-Se întru smerenie, vine și astăzi la noi în multe forme, ca un călător sau pelerin necunoscut, prin chipurile smerite ale oamenilor săraci, ale copiilor orfani și ale bătrânilor abandonați, ale bolnavilor suferinzi și singuri, ale oamenilor îndoliați și întristați, ale oamenilor flămânzi și fără de adăpost (cf. Matei 25, 31-46)”, patriarhul îndeamnă ca „în viața noastră de fiecare zi, dar mai ales în aceste zile de sărbătoare, să oferim celor din jurul nostru daruri și semne ale bucuriei”.

Citeste si:  În cazul construcţiei DN 66A se respectă legislaţia în vigoare

„Să aducem bucurie în casele și în sufletele în care se află tristețe și singurătate, boală și sărăcie, suferință și înstrăinare. Să răspundem iubirii nemărginite a lui Hristos, Cel Care a plecat cerurile și S-a pogorât pentru mântuirea oamenilor, cu fapte ale iubirii noastre frățești, știind că adevărata credință este credința ‘lucrătoare prin iubire’ (Galateni 5, 6)”, spune preafericitul părinte.

Patriarhul reamintește că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2015 drept Anul omagial al misiunii parohiei și mănăstirii azi și Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete din eparhii.

Citeste si:  Patriarhul Daniel: Părintele patriarh Teoctist - un om al păcii şi al dialogului, o lumină pentru cler şi popor

„Din perspectiva lumii secularizate de astăzi, în care primează agonisirea de bunuri materiale trecătoare și individualismul egoist în detrimentul cultivării virtuților creștine, ca iubirea de Dumnezeu și de aproapele, sfințenia și smerenia, se simte tot mai mult nevoia unei lucrări pastoral-misionare comune, pentru a intensifica păstrarea identității creștine prin cunoașterea vieții sfinților ca modele duhovnicești, pentru a spori în credință și fapte bune spre asemănarea omului cu Dumnezeu Cel milostiv și sfânt”, afirmă întâistătătorul BOR.

În finalul Pastoralei, patriarhul BOR transmite tuturor urările tradiționale „Sărbători fericite!” și „La mulți ani!„. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata