AFIR a publicat noua versiune a Manualului de achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR 2020

68

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat recent o nouă versiune a Manualului operațional de achiziții pentru beneficiarii privați care au obținut finanțare prin intermediul submăsurilor din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Prevederile noii versiuni a Manualului, care stabilește normele și modalitate derulării procesului de achiziție a bunurilor, serviciilor și lucrărilor, se aplică în cadrul proiectelor finanțate prin PNDR 2020, atât beneficiarilor privați, cât și solicitanților și ofertanților.

Manualul s-a modificat ca urmare a nevoii de armonizare cu legislația națională în vigoare privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente investițiilor finanțate din fonduri publice (HG 907/2016). De asemenea, modificările au avut în vedere și prevederile legale referitoare la reglementarea cadrului național de implementare, precum și unele măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor europene alocate prin PNDR 2020 (HG 138/2017).

AFIR asigură, prin intermediul portalului www.afir.info, derularea on-line a procedurii de achiziții pentru beneficiarii submăsurilor de finanțare a investițiilor private din PNDR 2020. Procedura on-line se aplică pentru toate achiziţiile derulate de către beneficiarii privați și este valabilă pentru achiziția de servicii, bunuri (cu sau fără montaj) și pentru execuție de lucrări.

Citeste si:  Efectele majorării TVA cu 5% vor lovi grav economia

                    „Modulul de achiziții on-line pentru beneficiarii privați ai Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 2020 este disponibil încă din martie 2015 pe site-ul AFIR și reprezintă un pas important în asigurarea transparenției procedurilor de achiziții și a fluidizării acestora. Utilizarea acestui modul de către beneficiarii investițiilor private a simplificat în mod semnificativ implementarea proiectelor finanțate de AFIR cu fonduri europene nerambursabile pentru agricultură și dezvoltarea mediului rural. Prin intermediul modulului de achiziții on-line, au fost derulate până în prezent aproximativ 7.500 de proceduri de achiziții, operațiuni specifice atât selecției de oferte, cât și ofertei unice, după caz.” a precizat directorul general al AFIR, Adrian-Ionuț CHESNOIU.

Citeste si:  Samsung va investi 1,2 miliarde de dolari în "Internetul lucrurilor"

O modificare importantă a Manualului de achiziții, față de versiunea anterioară, vizează acordarea avansului pentru beneficiarii privaţi, aceasta făcându-se după avizarea unei achiziții, indiferent de valoarea acesteia. În acestă versiune a Manualului de achiziții a fost introdus Procesul verbal de deschidere, în completarea dosarului de achiziții, în cazul procedurii de selecție de oferte. O altă modificare se referă la conflictul de interese, în sensul că s-a redus verificarea privind relațiile de rudenie sau afin dintre beneficiarul privat, comisia de evaluare și ofertanți până la gradul II, față de gradul IV prevăzut de versiunea anterioară a manualului.

Totodată, în această versiune a Manualului de achiziții au fost introduse clarificări privind achiziţiile de acelaşi tip în cazul procedurii cu o singură ofertă și au fost menţionate unele aspecte legate de conţinutul caietului de sarcini care ar determina neavizarea invitaţiei de participare.

Citeste si:  Vaslui: Chevron a angajat 32 de locuitori din Pungeşti

Noua versiune a Manualului de achiziții prezintă mai multe exemple de situații care pot duce la neavizarea procedurii de achiziții. Dintre aceste motive sau situații amintim: netransmiterea în termen a răspunsului la solicitările de clarificări și la contestațiile care fac obiectul procedurii de achiziții, nerespectarea de către comisia de evaluare a principiilor achiziților, a manualului și a instrucțiunilor de achiziții, evaluarea incorectă a documentelor de calificare a operatorilor economici și a ofertelor, fără a lua în calcul toate elementele prezentate. De asemenea, semnarea contractului înaintea termenului de așteptare în vederea depunerii eventualelor contestații (6 zile) poate determina neavizarea procedurii de achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR 2020.

Toți cei interesați pot consulta versiunea actuală a Manualului operațional de achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR 2020 pe pagina de internet, www.afir.info, la secțiunea Informații utile >> Proceduri de lucru pentru PNDR.

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata