Consultare publică până la 20 octombrie pentru Ghidul Solicitantului

Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat în data de 05.10.2017 spre consultare publică, Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară pentru Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la 20.10.2017.

Citeste si:  AstraZeneca se așteaptă ca lansarea vaccinului COVID-19 să fie în acest an

Principalele tipuri de beneficiari eligibili avuți în vedere sunt unităţi administrativ-teritoriale și instituții ale administraţiei publice locale aflate în subordinea sau coordonarea autorităţii publice locale, desprinse din aparatul Primăriei, cu bugetul aprobat prin HCL, care derulează proceduri de achiziţii publice având personalitate juridică şi care au primit în administrare infrastructura educaţională.

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 100 000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data depunerii cererii de finanţare. Aceste plafoane se aplică întregii valori a finanțării nerambursabile.

* * *

Programul Operațional Regional 2014-2020 este unul dintre programele operaționale din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții şi gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE), în calitate de Autoritate de Management.

Citeste si:  Joe Biden va revizui împrumuturile întreprinderilor pentru a ajunge la firme mai mici și minoritare, spun oficialii
Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Consent management powered by Real Cookie Banner