Balanţa de plăţi şi datoria externă – octombrie 2017

223

În perioada ianuarie – octombrie 2017p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 5 302 milioane euro, comparativ cu 2 835 milioane euro în perioada ianuarie – octombrie 2016; în structură, balanţa bunurilor și balanța veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 2 033 milioane euro, respectiv cu 296 milioane euro, balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai redus cu 274 milioane euro, iar balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 136 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
ianuarie – octombrie 2016pianuarie – octombrie 2017p
CREDITDEBITSOLDCREDITDEBITSOLD
CONTUL CURENT (A+B+C)64 87867 713-2 83571 06676 368-5 302
A. Bunuri şi servicii58 11058 965-85564 84967 601-2 752
a. Bunuri43 37050 728-7 35847 71257 103-9 391
b. Servicii14 7408 2376 50317 13710 4986 639
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor2 1841632 0212 4291522 277
– transport4 5791 5623 0175 1542 0793 075
– turism – călătorii1 2971 568-2711 9012 641-740
– alte servicii6 6804 9441 7367 6535 6262 027
B. Venituri primare2 4906 570-4 0802 9017 277-4 376
C. Venituri secundare4 2782 1782 1003 3161 4901 826

p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 4 098 milioane euro (comparativ cu 3 482 milioane euro în perioada ianuarie – octombrie 2016), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 3 439 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 659 milioane euro.

În perioada ianuarie – octombrie 2017, datoria externă totală a crescut cu 1 391 milioane euro.
În structură:

 • datoria externă pe termen lung a însumat 69 559 milioane euro la 31 octombrie 2017 (73,8 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 0,1 la sută faţă de 31 decembrie 2016;
 • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 octombrie 2017 nivelul de 24 742 milioane euro (26,2 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 6,3 la sută faţă de 31 decembrie 2016.
Citeste si:  Ryanair a anulat 30 de zboruri, 27% dintre piloții irlandezi au intrat în grevă
Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externăServiciul datoriei externe, 10 luni 2017p
Sold la 31.12.2016pSold la 31.10.2017p
I. Datoria externă pe termen lung69 64569 55914 257
I.1. Datoria publică32 29933 7454 167
I.1.1. Datoria publică directă31 75233 2874 083
I.1.2. Datoria garantată public54745884
I.2. Datoria negarantată public,
din care:
36 09134 62510 063
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor3 6373 0821 209
I.3. Datoria autorităţii monetare,
din care:
1 2551 18927
I.3.1. Alocări de DST de la FMI1 2551 18927
II. Datoria externă pe termen scurt23 26524 74242 830e
Total datorie externă (I+II)92 91094 30157 087

e) date estimate
p) date provizorii

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 22,0 la sută în perioada ianuarie – octombrie 2017, comparativ cu 30,0 la sută în anul 2016. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 octombrie 2017 a fost de 5,6 luni, faţă de 6,3 luni la 31 decembrie 2016.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 octombrie 2017 a fost de 88,5 la sută, comparativ cu 90,5 la sută la 31 decembrie 2016.

Precizări metodologice

 1. Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar. Pentru a vizualiza datele aferente perioadei curente, precum și pe cele revizuite pentru perioada de comparație, se poate accesa link-ul Seturi de date. Seriile de date istorice lunare şi trimestriale începând cu anul 2005, se regăsesc în Baza de date interactivă.
 2. Standardul metodologic internaţional pentru elaborarea balanţei de plăţi este asigurat de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Metodologia BPM6 a fost transpusă în legislaţia europeană prin Regulamentul UE nr. 555/2012 privind statisticile comunitare în domeniul balanţei de plăţi, al comerţului internaţional cu servicii şi al investiţiilor străine directe. Principalele deosebiri dintre BPM6 şi versiunea anterioară a manualului, BPM5 se regăsesc în documentul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.
 3. Pentru interpretarea datelor, la contul curent se vor avea în vedere următoarele:
  • 3.1. Bunuri (pe principiul balanţei de plăţi): Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0430 determinat de INS. Principiul balanţei de plăţi presupune înregistrarea bunurilor pe criteriul „schimbului de proprietate economică” (se includ bunurile care intră în proprietatea rezidenţilor, indiferent dacă bunurile trec sau nu frontiera ţării respective), în timp ce în statistica comerţului internaţional, bunurile se înregistrează după criteriul „trecerii frontierei” (se includ bunurile care trec frontiera, indiferent dacă se află sau nu în proprietatea rezidenţilor). Pentru asigurarea respectării principiului „schimbului de proprietate economică”, datele furnizate de INS sunt ajustate de BNR, astfel că valorile exportului şi importului de bunuri din balanţa de plăţi sunt diferite de cele din statistica comerţului internaţional cu bunuri. Principala diferenţă dintre cele două statistici provine de la Prelucrarea bunurilor aflate în proprietatea terţilor, care, conform BPM6, a fost reclasificată de la comerţul cu bunuri la comerţul cu servicii, iar sursa datelor pentru această poziţie a fost modificată de la Comerţul internaţional cu bunuri la Cercetarea statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii, derulată de BNR;
  • 3.2. Servicii: Sursa datelor: Cercetarea statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii;
  • 3.3 Venituri primare: includ venituri din muncă, venituri din investiţii în active financiare (investiţii directe, de portofoliu şi alte investiţii) şi alte venituri primare (impozite, subvenții);
  • 3.4 Venituri secundare: includ transferuri curente private şi transferuri ale administraţiei publice.
 4. Investiţii străine directe: Creditele dintre intermediari financiari afiliaţi (bănci, IFN-uri) nu sunt considerate de natura investiţiilor directe, ci se înregistrează în contul financiar/alte investiţii.
 5. Soldul datoriei externe publice este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă). Datoria externă publică directă include împrumuturile externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv titlurile de stat cumpărate de nerezidenţi – calculate la valoarea de piaţă. Datoria externă garantată public include împrumuturile externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică. Conform BPM6, alocările de DST de la FMI (pct. I.3.1 din tabel) sunt clasificate ca datorie externă pe termen lung.
 6. Rata serviciului datoriei externe pe termen lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen lung şi exportul de bunuri şi servicii.
 7. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii se calculează ca raport între rezervele internaţionale ale României (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.
 8. Datoria externă pe termen scurt calculată la valoarea reziduală reprezintă soldul datoriei externe pe termen scurt la care se adaugă plăţile de rate de capital aferente datoriei externe pe termen lung scadente în următoarele 12 luni.
Citeste si:  Volumul comerţului cu amănuntul în Uniunea Europeană a crescut cu 1,9%
Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata