AFM: Operatorii economici plătesc la Fondul de Mediu taxe sub formă de contribuţii, nu sancţiuni pentru nerealizarea obiectivelor

4

Operatorii economici care pun pe piaţa naţională ambalaje nu plătesc sancţiuni la Fondul pentru Mediu, ci taxe sub forma unor contribuţii pentru nerealizarea obiectivelor de valorificare sau reciclare, a precizat Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM).

„Operatorii economici care pun pe piaţa naţională ambalaje nu plătesc sancţiuni la Fondul pentru Mediu, ci taxe sub forma unor contribuţii pentru nerealizarea obiectivelor de valorificare/reciclare. Aceste taxe se plătesc în urma depunerii unor declaraţii lunare pe propria răspundere ce se procesează în permanenţă. Începând cu data de 25 ianuarie 2016 se procesează declaraţii aferente lunii decembrie 2015. Această activitate se va încheia în cursul lunii februarie, urmând ca datele aferente lunii decembrie 2015 să fie centralizate în luna martie. Aceste taxe se plătesc în urma depunerii unor declaraţii lunare pe propria răspundere, ce se procesează în permanenţă”, menţionează AFM.

Pe de altă parte, instituţia aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a precizat că „activitatea de valorificare/reciclare a deșeurilor de ambalaje este reglementată de 13 ani”, iar „aceasta se va desfășura în continuare prin prisma ţintelor asumate de ţara noastră prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană”.

AFM notează, de asemenea, că nu deţine informaţii privind situaţia la zi a operatorilor economici autorizaţi de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului pentru preluarea responsabilităţii.

România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, în ceea ce privește deșeurile, are de îndeplinit, conform prevederilor Directivei nr. 2004/12/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje ce modifică Directiva nr. 94/62/CE, o serie de obiective. Astfel, până în anul 2020 trebuie să reutilizeze și să recicleze minimum 50% din masa totală a cantităţilor de deșeuri, cum ar fi: hârtie, metal, plastic, sticlă provenind din deșeuri menajere și, după caz, provenind din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din deșeurile menajere.

De asemenea, să atingă, până în anul 2020, un obiectiv de 60% de valorificare a deșeurilor de ambalaje din total ambalaje introduse pe piaţa naţională.

În același timp, România are un obiectiv de colectare a deșeurilor electrice și electronice din total echipamente electrice și electronice introduse pe piaţa naţională, de 40%, din 1 ianuarie 2016, de 45% din 1 ianuarie 2017, și de 65% din 1 ianuarie 2021.

Directiva europeană privind ambalajele și deșeurile de ambalaje este transpusă în legislaţia românească prin HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje. Conform prevederilor acestui act normativ, agenţii economici responsabili își pot realiza obligaţiile de valorificare/reciclare în mod individual sau prin operatori economici ce preiau responsabilitatea realizării acestora.

Potrivit AFM, în scopul conformării agenţilor economici, s-a prevăzut în OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere, și de către operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru diferenţa dintre cantităţile de deșeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie și de valorificare prin reciclare și cantităţile de deșeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalaţii speciale, cu recuperare de energie și valorificate prin reciclare.

Patronatele și sindicatele din industria alimentară au anunţat, la jumătatea săptămânii, că vor picheta în data de 9 februarie sediul Ministerului Mediului, ca urmare a problemelor generate de obligaţiile pe care producătorii trebuie să le respecte, în sensul achitării unei penalităţi de 2 lei pentru fiecare kilogram de deșeu de ambalaj necolectat și nereciclat.

Protestul va avea loc în Piaţa Constituţiei, începând de la ora 11,00, iar potrivit organizatorilor la acţiune sunt așteptate peste 2.500 de persoane.

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Cristina Pașca Palmer, a declarat, în data de 3 februarie, după ședinţa săptămânală de Guvern, referitor la scandalul reciclării ambalajelor, că va avea loc o întâlnire tehnică între ministere și discuţii cu producătorii în vederea identificării unor soluţii pe acest subiect.

Potrivit oficialului, un număr de 20.000 de contribuabili și-au depus declaraţiile până la termenul legal, de 25 ianuarie 2016, fiind colectaţi astfel peste 130 milioane de lei la Fondul de Mediu, faţă de 8 milioane de lei, anul trecut. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata