Asigurările de viaţă, în scădere în 2009

0

Piaţa asigurărilor s-a confruntat în anul 2009 cu deteriorarea activităţii economice şi cu tensiunile din pieţele financiare, rezultatul constând într-o diminuare a ritmului de creştere pentru asigurările generale şi o scădere a asigurărilor de viaţă, potrivit raportului asupra stabilităţii financiare publicat de Banca Naţională a Romaniei.

Potrivit BNR, companiile de asigurări au fost afectate de recesiunea economică, scăderea preţurilor acţiunilor din prima parte a anului şi deprecierea monedei naţionale, dar au beneficiat de randamente substanţiale din plasamentele în titluri de stat şi depozite bancare. Principalele riscuri pentru piaţa asigurărilor sunt mediul economic fragil şi costurile ridicate pe segmentul asigurărilor auto.

La nivelul anului 2009, primele brute subscrise pentru asigurările generale au crescut cu 2 la sută, iar cele aferente asigurarilor de viaţă s-au redus cu 13 la sută. Pe segmentul asigurărilor generale, cel mai mare avans a fost înregistrat de asigurarile de garantii (158,6 la sută), în timp ce pentru asigurările de viaţă au crescut produsele de asigurări de accidente (14,4 la suta), politele de tip unit-linked (8,6 la sută) şi asigurările de sănătate (7,5 la sută).

Nivelul de dezvoltare a pieţei asigurărilor, raportat la dimensiunea economiei, a avut, de asemenea, o evoluţie divergentă în anul 2009 pe cele două componente.
Asigurările generale şi-au accelerat ritmul de creştere a intermedierii în economie, în special datorită contracţiei PIB, iar asigurările de viaţă, afectate mult mai puternic de contextul macroeconomic şi financiar, şi-au redus gradul de dezvoltare.

Analizând dinamica sectorului asigurărilor şi a economiei în perioada 2003 – 2009, se poate observa impactul puternic al recesiunii economice din 2009, fiind primul an în care piaţa asigurărilor a avut o evoluţie real negativă.
Diminuarea veniturilor, incertitudinea privind siguranţa locului de muncă, scăderea consumului şi contracţia pieţelor financiare au afectat cererea de produse de asigurare.

Corelaţia dintre sectorul asigurărilor generale şi creşterea economică în perioada 2003 – 2009 a fost de 91,4 la sută, respectiv 69,4 la sută între asigurările de viaţă şi creşterea economică. Nivelul de corelaţie mai scăzut în cazul asigurărilor de viaţă poate fi explicat prin ponderea redusă în total sector al asigurărilor, care îi imprimă o volatilitate mai mare, dar şi prin resimţirea într-o măsură mai mare a evoluţiilor din pieţele financiare.

„Pentru produsele de asigurări de viaţă este mai importantă componenta investiţională, comparativ cu asigurările generale, iar comportamentul pieţelor financiare este unul anticipativ, în anumite perioade evoluând decuplat de economia reală”, se arată în raport.
Companiile de asigurări generale au cedat în reasigurare în ultimii ani o cotă mai mică din primele brute subscrise pentru a reduce costurile, dar s-au expus unor riscuri mai mari. Contracţia a fost mai severă pentru companiile de asigurări de viaţă, care s-au confruntat şi cu răscumpărări de poliţe determinate de condiţiile dificile din economie şi din pieţele financiare.

Ponderea indemnizaţiilor brute plătite în total prime brute subscrise pentru asigurările generale în anul 2009 a crescut datorită dinamicii superioare a indemnizaţiilor brute plătite, comparativ cu primele brute subscrise. Valoarea subunitară a indicatorului indică un nivel sustenabil al activităţii companiilor de asigurări generale, însă avansul semnificativ pune presiune pe creşterea primelor pentru poliţele de asigurare în următorii ani, în special pentru asigurările auto.

De asemenea, pentru asigurările de viaţă raportul între indemnizaţiile brute plătite şi primele brute subscrise este mai puţin relevant deoarece contractele de asigurare sunt încheiate pe o perioadă mai mare de ani.
Companiile de asigurări şi-au ajustat cheltuielile de achiziţie şi administrare în funcţie de dinamica pieţei, anul 2009 marcând o încetinire semnificativă a ritmului de creştere a cheltuielilor în sectorul asigurărilor generale şi chiar o contracţie pentru asigurările de viaţă.

Flexibilitatea companiilor de asigurări la condiţiile economice este benefică stabilităţii financiare a sectorului pentru că reduce presiunea asupra indicatorilor de eficienţă şi nu are loc un transfer al costurilor către poliţele de asigurare.
Societăţile de asigurări s-au orientat către investiţiile în instrumente cu venit fix, în principal titluri de stat, ce implică riscuri minime, dar şi către depozitele bancare datorită randamentelor semnificative oferite şi a preferinţei pentru lichiditate.

Potrivit raportului BNR, plasamentele aferente asigurărilor de viaţă pentru care riscul de investiţie este transferat clienţilor au avansat în anul 2009 pe fondul creşterii primelor brute subscrise pe acest segment de asigurări, iar investiţiile în acţiuni, deşi în creştere, au avut un nivel redus, companiile de asigurări fiind averse la risc.

„Indicatorii de profitabilitate au avut o evoluţie uşor pozitivă în primul semestru din 2009 după deprecierea puternică din anul 2008, datorită majorărilor de capital, ajustării cheltuielilor de achiziţie şi administrare la condiţiile dificile din piaţă, adoptării unui management adecvat al riscurilor, dar şi randamentelor substanţiale oferite de titlurile de stat şi depozitele bancare.

Indicatorii de profitabilitate rămân însă inferiori valorilor din anul 2007, dar inversarea trendului poate semnala o mai mare stabilitate a companiilor de asigurări în perioada următoare”, se arată în raportul BNR asupra stabilităţii financiare.

Unele companii de asigurări au înregistrat deteriorări ale indicatorilor de prudenţă pe fondul pierderilor din activitatea curentă sau al reducerii preţurilor activelor financiare, fiind necesare infuzii de capital pentru ca ratele de solvabilitate şi lichiditate să se menţină peste nivelul minim reglementat.
Potrivit BNR, un număr de 19 companii de asigurări au efectuat majorări de capital în valoare de peste 550 milioane lei în anul 2009, cele mai multe având loc la solicitarea CSA.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata