Avocatul Poporului a constatat nereguli la Secția de psihiatrie din Spitalul Sighetu Marmației

8

Avocatul Poporului a finalizat investigația la Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap (CRRPH) Sighetu Marmației, unde au fost găsite persoane cu dizabilități psihosociale și intelectuale închise în cuști. Instituția a constatat mai multe deficiențe și a emis recomandări.

În urma sesizărilor din presă privind persoane cu dizabilități psihosociale și intelectuale închise în cuști, legate cu cămăși și fâșii din cârpe de paturi la CRRPH Sighetu Marmației, Avocatul Poporului a constatat că au fost încălcate drepturile fundamentale ale omului, conform unui comunicat remis, vineri, MEDIAFAX.

Instituția condusă de Renate Weber relatează că începând cu februarie 2018, 34 de adulți cu dizabilități, cazați inițial într-un imobil aparținând DGASPC Maramureș, au fost relocate într-un spațiu din curtea Spitalului Municipal Sighetu Marmamției, ca urmare a prăbușirii unui tavan în centrul unde aceștia locuiau anterior.

„În perioada februarie 2018-septembrie 2019, beneficiarii au locuit într-un spațiu total necorespunzător. Pe perioada găzduirii în spațiul din curtea spitalului numărul personalului de supraveghere și îngrijire era insuficient: patru angajați pentru 34 de beneficiari. La nivelul Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Persoanele cu Handicap (împărțit în 3 unități) erau 50 de posturi vacante, 70 de posturi fiind ocupate. Pe parcursul anului 2019 nu au fost scoase la concurs niciun post vacant. Condițiile de cazare au fost total necorespunzătoare, s-a constatat că s-a practicat contenționarea fizică a beneficiarilor, însă fără ca centrul să dețină mijloace omologate”, mai arată instituția.

Avocatul Poporului transmite că cei 34 au fost transferați în regim de urgență, „fără să existe o pregătire și o informare prealabilă a beneficiarilor, fără a fi solicitat acordul acestora și fără ca aceștia să fi avut posibilitatea să-și exprime preferința pentru centrele destinate sau refuzul de a fi transferați”.

„Transferurile s-au desfășurat fără a se evalua nevoile reale și specifice fiecărui beneficiar, tipurile de servicii oferite în centrele unde au fost transferați (numărul specialiștilor) și dacă serviciile acordate în centre răspund nevoilor beneficiarilor. În acest context se impune precizarea că au existat confirmări cu privire la faptul că beneficiarii au suferit dificultăți de adaptare la noul mediu, stări de agitație și dezorientare față de ambianța din centrul în care au transferati. Atât pe perioada găzduirii în spațiul amintit cât și la data vizitei, beneficiarii prezentau un grad redus de implicare în activități de terapie, reabilitare și recuperare. Aceștia aveau întocmite Planuri Personalizate de Intervenție, însă la nivel practic nu era respectată fumizarea serviciilor din contract, astfel că în niciuna dintre cele două locații nu se acordau servicii de recuperare și reabilitare”, conform comunicatului.

Instituția arată că un caz grav a fost constatat în cadrul Casei Ștefan cel Mare din Sighet unde o persoană era imobilizată într-un scaun cu rotile, având picioarele legate și mâinile imobilizate prin două tipuri de legături, scopul fiind de a-l proteja de auto-rănire.

Avocatul Poporului a constatat că metoda reprezintă o formă tratament inuman și degradant

„Cu privire la acest caz angajații centrului au declarat că modalitatea de imobilizare este una veche de câțiva ani, că este sub observația medicului specialist care a prescris tratament. De precizat că practica de imobilizare a membrelor inferioare și superioare prin multiple legături (cămașă, feșe) nepermițând nicio formă de mișcare, pe perioade îndelungate de timp, pe timpul zilei și timpul nopții reprezintă o formă tratarnent inuman și degradant”, conform instituției.

Avocatul Poporului mai transmite că DGASPC a dispus o serie de măsuri:
„l) A fost creată o comisie de cercetare administrativă care să analizeze situația centrului.
2) A fost aprobat un proiect de construire a 4 locuințe protejate cu o capacitate totală de 40 de locuri destinate persoanelor adulte cu dizabilități, termenul de finalizare al acestuia fiind luna noiembrie a anului 2020.
3) S-au achiziționat mijloace omologate de contenționare, sistem de imobilizare a brațelor la pat, sistem de imobilizare a gleznelor, sistem de imobilizare rapidă a membrelor inferioare, sistem de imobilizare a gleznelor,în situații de urgență, sisteme de imobilizare pentru scaun”.

Instituția condusă de Renatte Weber a emis o serie de recomandări pentru DGASPC Maramureș în acest caz:

„- la nivelul fiecăreia dintre serviciile sociale aflate în aria sa de competență teritorială, este implementată corespunzător procedura aplicabilă în caz de încetare a acordării serviciilor, cu detalierea etapelor ce se impun a fi parcurse în situația transferului beneficiarilor,
– va dispune măsurile necesare pentru acordarea serviciilor de recuperare și reabilitare beneficiarilor nou transferati
– va dispune măsurile necesare în vederea reevaluării măsurilor aplicate beneficiarului aflat în situații de risc și respectarea dispozițiilor legale referitoare la imobilizarea cu mijloace specifice protejate; organizarea de sesiuni de instruire a personalului în scopul recunoașterii situațiilor/formelor de tortură, tratamente crude, inumane sau degradante
– va dispune măsurile necesare pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Sighetu Marmației”.

De asemenea, Renate Weber a făcut verificări și în cadrul Secției de Psihiatrie I – Bărbați Sighetu Marmației unde există o serie de deficiențe majore, respectiv: condiții insalubre, aglomerare, lipsă de personal specializat, subfinanțare importantă, situații cu risc ridicat de vătămare, autovătămare și agresivitate, dificultăți procedurale considerabile în internarea pacienților, în relația cu serviciul de ambulanță, terapie exclusiv medicamentoasă, fără programe psihoterapeutice adecvate, dificultăți în gestionarea internărilor nevoluntare.

Instituția a constatat că o parte dintre clădirile în care funcționa secția de psihiatrie au fost construite la începutul anilor 1900, prezentând „grave deficiențe de igienă, cauzate, între altele, de igrasie și infiltrațiile de apă”.

Potrivit Avocatului Poporului, condițiile de cazare din cadrul Secției de Psihiatrie încalcă normele de funcționare și de tratament ale psihiatriei moderne.

„Cazarea pacienților în aceste spații reprezintă un tratament degradant, afectând demnitatea persoanei umane. Incă din 2012, Statul român a fost condamnat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în cauza Parascineti contra României, pentru condiții inumane și degradante și supraaglomerarea din Secția de psihiatrie a Spitalului municipal din Sighetu Marmației. Curtea a constatat în unanimitate încălcarea art. 3 din Convenția europeană a drepturilor omului, și anume: supraaglomerarea saloanelor, igiena necorespunzătoare a grupurilor sanitare, numărul insuficient de dușuri, etc. Deși la data anchetei nu mai existau 20 sau 30 de paturi într-un salon, nu mai erau cazați doi pacienți în același pat, condițiile degradante au putut fi observate (igienă deficitară, iluminare naturală insuficientă, aglomerare, toaletele la capătul holului, cu miros insuportabil, personal insuficient)”.

De asemenea, instituția a concluzionat că secția de Psihiatrie se confruntă cu o deficiență de personal atât la nivelul medicilor psihiatri cât și la nivelul celorlalte cadre.

„Potrivit celor afirmate de reprezentanții spitalului, în organigramă există 13 posturi de medici din care sunt ocupate 9, 81 posturi de asistent medical din care sunt ocupate 70, 81 posturi de infirmieri din care sunt ocupate 61. În anul 2019 nu au existat posturi scoase la concurs, iar din anul 2016 nu au mai fost angajați medici psihiatri. Secția de Psihiatrie nu era dotată cu sistem de supraveghere video.

Pe parcursul anchetei efectuate în spital, Avocatul Poporului a constatat că într-unul dintre saloane o parte dintre paturi aveau curele atașate la nivelul barelor pentru a fi utilizate pentru restricționarea fizică în cazul internării unor pacienți cu tulburări de comportament.

De asemenea, Avocatul Poporului a constatat faptul că în cadrul uneia dintre secțiile pentru bărbați, exista un spațiu, destinat inițial izolării pacienților, dezafectat, în care era cazată o singură persoană.

Instituția arată că încăperea trebuie să ofere posibilitatea unei observări continue a pacientului, să fie iluminată și aerisită în mod corespunzător, să aibă acces la grup sanitar propriu și să fie protejată în așa fel încât să prevină rănirea celui izolat. De asemenea, nu pot fi izolate concomitent în aceeași încăpere mai multe persoane.

În vederea remedierii situației, Spitalul Municipal Sighetu Marmației a început lucrări de renovare și dotarea cu obiecte sanitare antivandalism.

„Conducerea Spitalului a declarat că au fost solicitate fonduri pentru modernizare atât autorităților locale, cât și Ministerului Sănătății, răspunsul fiind în sensul că fondurile sunt disponibile doar pentru achiziționarea de aparatură medicală, nu și pentru modernizare”, mai arată Avocatul Poporului.

Instituția a emis o serie de recomandări Spitalului Municipal Sighetu Marmației în acest caz:

„- reducerea numărului de paturi în saloanele care nu respectă condițiile minime de cazare în așa fel încât să fie asigurat spațiul corespunzător fiecărui pacient
– relocarea pacienților internați în saloanele în care normele legale menționate în cele ce preced sunt încălcate în mod flagrant.
– va dispune măsurile necesare pentru asigurarea dotării minime sanitare aferente salonului de pacienți adulți, repararea, zugrăvirea saloanelor care prezintă un grad ridicat de deteriorare și igienizarea toaletelor, în conformitate cu dispozițiile cuprinse în Norma din 26 iulie 2006 privind structura funcțională a compartimentelor și serviciilor din spital
– standardizarea Registrului de contenționare;
– aplicarea măsurii contenționării doar în limitele specificate de normele legale expuse în cele ce preced;
– achiziționarea unor mijloace de contenționare omologate.
– amenaj area camerei de izolare.
– va dispune măsurile necesare pentru completarea și ocuparea posturilor vacante”.

Pe 3 septembrie, Centrul de Resurse Juridice (CRJ) a sesizat faptul că la Spitalul Municipal Sighetu Marmației din județul Maramureș persoane cu dizabilități psihosociale și intelectuale sunt închise în cuști, altele fiind legate cu cămăși și fâșii din cârpe de paturi și cere intervenția ministrului Sănătății.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata