Bilanţurile se vor depune, din nou, la Finanţe. Termen limită: 13 august 2010

20

Cu toate că Ministerul Finanţelor nu a anunţat încă pe site-ul propriu, executivul a fixat deja termenul limită de depunere a bilanţurilor contabile aferente activităţii din primul semestru al anului în curs, pe data de 13 august 2010.

Astfel, în Monitorul Oficial nr. 447 din data de 1 iulie 2010 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1879/2010 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a operatorilor economici.

„Conform Legii contabilităţii nr. 82/1991, Ministerul Finanţelor poate dispune şi alte raportări în afara celei obligatorii de la sfârşitul anului, care începând din 2009 se depune la Registrul Comerţului. Raportările intermediare pot fi dispuse cu scopul de a strânge informaţii şi a elabora calcule estimative cu privire la activitatea economico-financiară a firmelor”, ne-a explicat Steliana Botea, şef Birou Asitenţă Contribuabili din cadrul Direcţiei Generale de Finanţe Publice a Judeţului (DGFPJ) Iaşi.

De raportările semestriale nu scapă nici firmele în curs de lichidare

Aceasta a specificat faptul că ordinul se referă la toţi agenţii economici activi, dar şi la cei care se află în curs de lichidare. Excepţie fac ONG-urile, întreprinderile fără personalitate juridică, PFA, II şi AF, care depun rapoarte trimestriale.

Operatorii economici pot depune raportările contabile la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, pe orice tip de suport electronic de copiere: dischetă, CD sau memory-stick. De asemenea, documentele contabile pot fi transmise organelor fiscale prin poştă.

„De menţionat este că nu vor depune raportări agenţii economici care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2010. Aceştia urmează să depună o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii, la unităţile teritoriale ale MFP, care să cuprindă toate datele de identificare a entităţii”, a comunicat Steliana Botea.


Raportările trimestriale vor cuprinde următoarele formulare:

  • Formularul „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii”;
  • Formularul „Contul de profit si pierdere”;
  • Formularul „Date informative”.

Împreună cu raportările contabile pe suport magnetic se depun şi cele listate cu ajutorul programului de asistenţă al MFP, semnate şi stampilate, potrivit legii. La acestea se adaugă :

– o copie de pe codul unic de înregistrare;
– o copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice.

„Subliniem că operatorii economici trebuie să completeze citeţ, fără prescurtări sau iniţiale, toate datele de identificare (denumirea unităţii, adresa, telefonul şi numărul de înmatriculare la Registrul Comerţului), precum şi încadrarea corectă în forma de proprietate şi CUI-ul”, a mai menţionat reprezentantul fiscului ieşean.

Aceasta a adăugat că „necompletarea corectă a formularului cu datele de mai sus, poate duce la imposibilitatea identificării unităţii. Astfel, există posibilitatea să se considere că bilanţul nu a fost depus, riscul fiind ca agentul econimic să fie sancţionat, în conformitate cu art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991”.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata