Chiriţoiu: CE ar putea aviza până la mijlocul lunii septembrie schema de sprijin pentru marii consumatori de energie

Comisia Europeană ar putea aviza în următoarele două săptămâni schema de sprijin prin care marii consumatori de electricitate sunt scutiți de la plata unei părți a certificatelor verzi, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

„Sperăm să primim un răspuns de la Comisia Europeană la mijlocul lunii septembrie. Nu ne așteptăm la obiecții de la Bruxelles, pentru că autoritățile române au urmat principiile din ghidul european elaborat în acest sens”, a precizat Chirițoiu.

Guvernul a adoptat, în iunie, Hotărârea pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.

Hotărârea de Guvern are la bază principiile enunțate în documentul elaborat de Comisia Europeană — „Orientări privind ajutoarele pentru mediu și energie pentru perioada 2014 — 2020” și prevede exceptarea parțială a industriei electrointensive de la contribuția aferentă promovării resurselor regenerabile de energie.

Exceptarea se realizează diferențiat, în funcție de electro — intensitatea operatorilor economici (care sunt costurile cu energia din costurile totale): 85% în cazul unei electro — intensități mai mari de 20%, 60% în cazul unei electro — intensități de 10 — 20% și 40% în cazul unei electro — intensități de 5 — 10%.

Schema de sprijin are o valabilitate de 10 ani.

Numărul estimat al beneficiarilor de ajutor de stat este 300, iar bugetul total estimat alocat schemei de ajutor de stat este de 750 milioane euro.

Pot beneficia de exceptări, în baza schemei de ajutor de stat, întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la dată solicitării, printre altele, următoarele criterii de eligibilitate: nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat, punerea în aplicare, pe baza auditurilor energetice, a unor măsuri de creștere a eficienței energetice, menținerea locurilor de muncă pe durata schemei precum și nedisponibilizarea pe respectiva perioadă a mai mult de 25% din numărul angajaților, încheierea de parteneriate cu instituțiile de învățământ pentru creșterea pregătirii profesionale și atragerea de personal calificat.

Autoritatea responsabilă de administrarea schemei de ajutor de stat este Ministerul Economiei. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

ajutor de statCEcertificate verziconsumatori de energie
Comentarii (0)
Adaugă comentariu