Deficitul bugetului general consolidat – 0,24% din PIB după opt luni

2

Deficitul bugetului general consolidat a rămas la 0,24% din Produsul intern brut (PIB) după primele opt luni ale acestui an, față de 1,3% din PIB aferent aceleiași perioade a anului precedent, potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor Publice remis, joi, AGERPRES.
‘Soldul primar aferent aceleiași perioade este pozitiv (+0,98% din PIB), fapt ce arată o politică bugetară prudentă și sustenabilă’, precizează MFP.

Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 136,8 miliarde lei, reprezentând 20,7% din PIB, au fost cu 4,3% mai mari în termeni nominali față de aceeași perioadă a anului precedent. S-au înregistrat creșteri față de aceeași perioadă a anului precedent la încasările din contribuțiile de asigurări sociale (+ 2,06 miliarde de lei), impozite și taxe pe proprietate (+ un miliard de lei), accize (+ 1,52 miliarde de lei), impozitul pe profit (+ 943,8 milioane de lei), TVA (+345,4 milioane de lei).

Veniturile din taxe pe utilizarea bunurilor s-au redus cu 48,9%, ca urmare a încasării în anul precedent a taxelor de licență pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio în suma de două miliarde de lei.

La nivelul administrațiilor locale s-au înregistrat creșteri față de anul precedent la impozite și taxe pe proprietate cu 5%, taxe pe utilizarea bunurilor cu 2,8% și venituri nefiscale cu 1,5%.
Potrivit MFP, sumele primite de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate înregistrează în continuare un nivel relativ scăzut, reprezentând 0,7% din PIB, cu 2,9% mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 138,3 miliarde lei, s-au redus atât în termeni nominali, cu 0,5% față de aceeași perioadă din anul precedent, cât și în termeni reali, acestea fiind inferioare cu 1,2 puncte procentuale ca pondere în PIB.

Cheltuielile de personal au crescut cu 3,1% ca urmare a majorării salariului minim brut de la 800 lei (la sfârșitul anului 2013) la 900 lei (iulie 2014) și a plății drepturilor stabilite prin hotărâri judecătorești.

Cheltuielile cu bunuri și servicii au crescut cu 0,3% față de aceeași perioadă a anului precedent, datorită, în principal, plății arieratelor către furnizorii de medicamente, din fondul național de asigurări sociale de sănătate, ca urmare a implementării Legii nr. 72/ 2013 prin care s-a transpus în legislația românească Directiva nr. 7/ 2011 privind combaterea întârzierilor în efectuarea plăților comerciale, precum și plata serviciilor medicale efectuate de spitale.

Față de anul precedent, s-a înregistrat reducerea cheltuielilor cu dobânzi cu 2,3% datorită scăderii randamentelor la licitațiile emisiunilor de obligațiuni de tip benchmark.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost de 14,1 miliarde lei, respectiv de 2,1% din PIB, față de 17,3 miliarde lei în aceeași perioadă a anului precedent.
‘Menționăm că în perioada raportată din anul 2013 s-au plătit arierate ale Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale în sumă de circa 2 miliarde lei, precum și arierate ale administrațiilor locale din împrumuturi din trezorerie în sumă de 800 milioane lei. Fără plata arieratelor din 2013, cheltuielile de investiții din primele 8 luni ale anului 2014 sunt la un nivel apropiat de cel realizat în perioada similară a anului trecut’, se mai arată în comunicatul citat.

Pentru 2014, autoritățile române și Fondul Monetar Internațional (FMI) au convenit un deficit bugetar de 2,2% din PIB atât pe metodologia cash, cât și pe metodologia ESA a Uniunii Europene.

România a încheiat anul trecut cu un deficit al bugetului general consolidat de 2,5% din PIB. (AGERPRES)

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata