DNA cere majorarea pedepsei pentru Dan Diaconescu în dosarul de şantaj

1

Direcția Națională Anticorupție cere majorarea pedepsei aplicate lui Dan Diaconescu în dosarul de șantaj în care este implicat.

”Sentința este netemeinică sub aspectul cuantumului pedepselor aplicate prin reținerea de circumstanțe atenuante în favoarea inculpaților Cristian-Dan Diaconescu, Petru Dorel Pârv și Mitruș Gheza. (…) În temeiul dispozițiilor art. 421 pct. 2 lit. a solicităm instanței de control judiciar admiterea apelului, desființarea în parte a sentinței apelate, iar în rejudecare majorarea pedepselor aplicate inculpaților Cristian-Dan Diaconescu, Petru Dorel Pârv și Mitruș Gheza”, se arată în motivele de apel ale DNA față de sentința dată.

DNA afirmă că ”strict” din punct de vedere al limitelor de pedeapsă, legea penală mai favorabilă se apreciază nu în funcție de vechiul sau noul Cod penal ( în ambele incriminări se prevede o pedeapsă cu închisoarea cuprinsă între 2 și 7 ani, respectiv în art. 194 pct.1 și 2 din Legea 15/1968 și art. 207 alin 2 și 3 din Legea 286/2009 ), ci de modificările aduse art. 13 ind. 1 din Legea 78/2000 prin art. 79 pct. 8 din Legea 187/2012.

DNA apreciază că nu puteau fi reținute circumstanțe atenuante în favoarea inculpaților pentru următoarele considerente:

”Circumstanța atenuantă prevăzută de art. 74 alin. 1 lit. a nu poate fi considerată incidentă în cauză prin simpla lipsă a antecedentelor penale ale inculpaților Diaconescu și Ghezea. (…) Pentru a constitui o circumstanță atenuantă, conduita bună a inculpatului anterioară săvârșirii infracțiunii trebuie să rezulte și din alte împrejurări, simplul fapt că activitatea trecută a inculpatului nu a intrat sub incidența legii penale nefiind suficient pentru o astfel de apreciere. (…) Caracteristica inculpaților de ‘persoane instruite’ nu convinge ca un element în favoarea acestora. (…)

Din contră, acest grad de instruire a permis inculpaților abordarea infracțiunii de șantaj dintr-o perspectivă inedită și anume aceea a amenințărilor aduse părților vătămate prin intermediul mijloacelor mass-media. (…)

Cu titlu de exemplu arătăm atitudinea inculpatului Diaconescu de tergiversare a procedurii de prezentare a materialului de urmărire penală, inculpat care în ciuda studiilor superioare a invocat constant procurorului dificultăți în lecturarea a mai mult de 20 de file pe zi în medie din actele dosarului, aspect reținut și de instanță ca un element în defavoarea sa”, susține DNA în motivele de apel.

În document se subliniază că activitatea desfășurată de Diaconescu și Ghezea nu se circumscrie Codului deontologic al jurnalistului care prevede că „Folosirea statutului de jurnalist pentru a obține beneficii personale sau în favoarea unor terțe părți constituie o gravă încălcare a normelor etice și este inacceptabilă”, aspect reținut și de instanță.

În ceea ce privește atributul de persoane ”perfect integrate în societate” cu care au fost etichetați toți inculpații în vederea reținerii acestui aspect ca și circumstanță atenuantă, ne exprimăm rezerva pentru o astfel de calificare, în primul rând pentru că nu se oferă o explicație mai amănunțită a acestei sintagme, adaugă sursa citată.

”Dacă analizăm mai atent contextul, observăm că inculpații au comis faptele dintr-o poziție și un statut social peste medie, chiar dominant în raport cu victimele lor, care nu aveau mijloace de ripostă similare unor atacuri venite prin presă din partea unor oameni de decizie. Toate aceste critici apreciem că trebuie avute în vedere și în situația în care instanța de control judiciar apreciază ca lege mai favorabilă legea nouă, constituind în opinia noastră argumente pentru majorarea pedepselor peste cuantumul stabilit de instanța de fond și peste minimul special prevăzut în noul cod penal pentru infracțiunea prev. de art. art. 207 alin 2 și 3 din Legea 286/2009 cu aplicarea art. 13 ind. 1 din Legea 78/2000 cu modificările aduse prin art. 79 pct.8 din Legea 187/2012”, conchide DNA.

Dan Diaconescu a fost condamnat, în decembrie 2013, la trei de ani de închisoare pentru șantaj.

Potrivit deciziei Judecătoriei Sectorului 1, lui Dan Diaconescu i se vor interzice mai multe drepturi, printre care acela de a fi ales într-o funcție publică, timp de trei ani după executarea pedepsei principale cu închisoarea.

„Dispune confiscarea de la inculpatul Dan Cristian Diaconescu a sumei de 4.500 euro în echivalent în lei la cursul BNR din data plății. În baza art. 14 și art. 346 din Codul de procedură penală (…) admite în parte acțiunea civilă formulată de partea civilă Florin Ion Moț și obligă în solidar pe inculpații Dan Diaconescu și Dorel Pârv la plata sumelor de 30.000 euro în echivalent în lei la cursul BNR din data plății și 42.000 lei, reprezentând daune materiale, la care se adaugă dobânda legală calculată de la data de 1.07.2009 până la data plății efective, respectiv 10.000 euro în echivalent în lei la cursul BNR din data plății, reprezentând daune morale”, se arată în decizia instanței.

Judecătoria Sectorului 1 a mai dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile și imobile ale lui Dan Diaconescu, până la concurența sumelor de 44.500 euro și 42.000 lei, și l-a obligat pe acesta la plata sumei de 70.000 lei cheltuieli judiciare către stat și 14.380 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către partea civilă Ion Florin Moț. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata