Furnizorii de servicii telecom sunt obligaţi să publice pe paginile proprii de Internet procedura privind soluţionarea reclamaţiilor

1

Furnizorii serviciilor de telefonie, internet sau televiziune au obligația să publice pe paginile proprii de internet procedura privind soluționarea reclamațiilor, precizează, vineri, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații /ANCOM/, într-un comunicat de presă.

‘Atunci când un utilizator întâmpină probleme cu un serviciu de comunicații, prima sesizare ar trebui adresată furnizorului respectivului serviciu.

Furnizorii de servicii de telefonie, internet sau televiziune au obligația de a afișa pe paginile proprii de internet procedura privind soluționarea reclamațiilor și de a o înmâna abonaților la momentul încheierii contractului sau achiziționării unei cartele preplătite. Totodată, utilizatorii acestor servicii au dreptul de a primi gratuit, oricând pe durata contractului, un exemplar tipărit al procedurii’, notează Autoritatea.

Potrivit sursei citate, în cuprinsul acestei proceduri, operatorii trebuie să specifice modalitățile prin care utilizatorul final poate înainta o reclamație (cu indicarea numerelor de telefon, fax, adresă de poștă electronică, serviciu poștal utilizate în acest scop), programul de lucru pentru primirea și înregistrarea reclamațiilor, termenul maxim de soluționare a reclamațiilor și data de la care se calculează acest termen, indiferent de mijloacele de transmitere a acestora.

Totodată, aceștia sunt obligați să precizeze despăgubirile la care au dreptul utilizatorii dacă nu este respectat termenul de soluționare a reclamației.

Proceduri similare sunt stipulate și în cazul procedurii de soluționare a deranjamentelor, unde trebuie specificat termenul maxim de remediere, data de la care acesta se calculează, precum și despăgubirile aplicabile în cazul nerespectării termenului de remediere.

‘Dacă utilizatorii constată că nu pot utiliza serviciile contractate, indiferent dacă este vorba de deranjamente care duc la întreruperea completă sau parțială a serviciului, primul pas este să se adreseze furnizorului la care sunt abonați. Acesta este obligat să înregistreze reclamația și să remedieze problema în intervalul de timp prevăzut în procedură. În cazul în care este depășită durata de rezolvare specificată, utilizatorii pot solicita, conform contractului, despăgubiri furnizorului de servicii de comunicații electronice, de exemplu prin reducerea costului abonamentului proporțional cu timpul în care nu a funcționat serviciul’, subliniază arbitrul telecom.

De asemenea, procedura de soluționare a reclamațiilor trebuie să cuprindă și informații cu privire la soluționarea litigiilor, în cazul în care acestea nu au putut fi soluționate pe cale amiabilă. Stabilind obligația furnizorilor de servicii de comunicații electronice de a întocmi și înmâna procedura privind soluționarea reclamațiilor, ANCOM a urmărit informarea în mod complet a utilizatorilor cu privire la mijloacele prin care aceștia pot face o sesizare la propriul furnizor și drepturile pe care le au în această privință.

Dacă utilizatorii nu primesc procedura de soluționare a reclamațiilor, pot sesiza ANCOM, instituție care poate interveni direct în situațiile în care furnizorii (de servicii de telefonie, internet sau televiziune) încalcă drepturile de informare ale utilizatorilor, nu oferă serviciul de portabilitate a numerelor, nu includ anumite informații în contract sau nu respectă legislația specifică din domeniul comunicațiilor electronice și serviciilor poștale.

Reclamațiile privind nerespectarea condițiilor contractuale (de exemplu, nerespectarea termenului de soluționare a deranjamentului/reclamației) trebuie adresate de către utilizatorii persoane fizice către ANPC — Autoritatea pentru Protecția Consumatorului, instituția care poate interveni în astfel de situații, precizează ANCOM. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata