Guvernul sesizează DNA privind lucrări la Transalpina cu implicarea unor reprezentanşi CNADNR, Romstrade şi Astra Asigurări

1

Corpul de control al prim-ministrului va sesiza Direcția Națională Anticorupție în urma verificărilor efectuate la CNADNR în legătură cu atribuirea, încheierea, modificarea și executarea contractului de lucrări privind proiectarea și execuția obiectivului de investiții „Modernizare DN 67C Bengești – Sebeș” (Transalpina), informează Biroul de presă al Executivului.

Corpul de control a constatat că, în ianuarie 2008, directorul general adjunct al CNADNR, Cristian Duică, a solicitat Direcției achiziții publice inițierea procedurii de atribuire a unui contract de achiziție publică, finanțat în sistem ‘credit-furnizor”, având ca obiect lucrări de modernizare a drumului național „Transalpina”, cu toate că obiectivul de investiții nu era cuprins în Programul achizițiilor publice pe anul 2008 și nu erau identificate sursele de finanțare.

„Direcția achiziții publice nu a dat curs acestei solicitări întrucât aceasta s-a realizat fără întocmirea documentelor de fundamentare obligatorii pentru inițierea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică”, se arată în document.

Ca urmare a dispozițiilor conducerii CNADNR, procedura de atribuire a contractului de achiziție publică pentru proiectarea și execuția obiectivului de investiții „Transalpina” a fost derulată de Direcția regională de drumuri și poduri (DRDP) Craiova.

„În Nota justificativă privind stabilirea criteriilor de atribuire, înregistrată cu nr. 8249/24.04.2008, s-a consemnat faptul că drumul național „Transalpina” este un drum cu „trafic ridicat”, deși, în urma ultimului recensământ de trafic realizat de CNADNR în anul 2005, acesta a fost încadrat ca drum național secundar, cu o intensitate a traficului redusă”, susține Guvernul.

Valoarea estimată a contractului de achiziție publică a fost determinată la suma de 883.311.540,34 lei, fără TVA (echivalentul sumei de 247.856.653,11 euro, fără TVA la data de 22.04.2008) din care valoarea pentru construcții și montaj a fost de 859.605.821,88 lei, fără TVA. Aceste valori nu prevedeau sume aferente costurilor de finanțare.

„Reprezentanții autorității contractante CNADNR — DRDP Craiova au estimat valoarea contractului de achiziție publică fără a respecta regula de estimare a valorii contractului de achiziție publică prevăzută la art. 25 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii cu modificările și completările ulterioare, întrucât aceștia nu au estimat și nu au luat în calcul costurile de finanțare”, se mai arată în document.

Comisia de evaluare a ofertelor a desemnat câștigătoare oferta prezentată de către societatea Romstrade SRL, în valoare totală de 1.231.210.293,41 lei, fără TVA (echivalentul a 345.476.820,64 euro, fără TVA, la data de 22.04.2008), din care 38,36% au reprezentat costul „creditului-furnizor”, care a avut valoarea de 472.287.066,13 lei, respectiv de 132.523.448,60 euro.

Potrivit raportului Corpului de control, Romstrade a constituit garanția de bună execuție pentru lucrările executate la „Transalpina” prin polițe privind asigurarea de garanție de bună execuție, pentru o parte dintre acestea fiind emise și scrisori de garanție de bună execuție.

„Toate polițele privind asigurarea de garanție de bună execuție și scrisorile de garanție de bună execuție au fost emise în beneficiul CNADNR de Societatea de Asigurare — Reasigurare Astra, în perioada 06.07.2011—02.08.2012”, se mai arată în raportul Guvernului.

Reprezentantul societății Romstrade împreună cu reprezentanții Astra au încheiat polițele privind asigurarea de garanție de bună execuție consemnând în cuprinsul acestora și în Condițiile generale de asigurare, anexate la acestea, faptul că „prima de asigurare se achită integral și anticipat (…)”, creând, astfel, convingerea reprezentanților CNADNR, semnatari ai polițelor, ca reprezentanți ai beneficiarului, că asiguratul a îndeplinit obligația achitării primei de asigurare și că aceste polițe sunt valabile.

„Având în vedere că, în urma desfășurării acțiunii de control, au rezultat indicii privind implicarea reprezentanților CNADNR, a reprezentanților societății Romstrade și a reprezentanților Astra, în acte și operațiuni care pot întruni elementele constitutive ale unor posibile fapte de natură penală, Corpul de control al prim-ministrului, ca organ cu atribuții de control, va sesiza organele de urmărire penală, respectiv Direcția Națională Anticorupție, urmând ca organul de urmărire penală sau, după caz, instanța de judecată să hotărască asupra existenței sau inexistenței infracțiunilor și asupra vinovăției”, se mai precizează în raportul Corpului de control. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata