Judeţul Sibiu: scurt istoric

2

Cele mai vechi urme de locuire (unelte de silex și din cremene) descoperite în perimetrul județului Sibiu – la Racovița, Ocna Sibiului, Șelimbăr ș.a.- datează din paleolitic.

La Tilișca au fost identificate urmele unei cetăți dacice cu caracteristici strategice asemănătoare celor din preajma Sarmizegetusei.

Dacii de pe acest teritoriu au făcut parte din primul stat dac centralizat al regelui Burebista (82-44 î.Hr.), și mai târziu din cel al lui Decebal (87-106 d.Hr.).

Din perioada stăpânirii romane (106—271/275 d.Hr.) datează vestigii ale unor castre (la Boița, Săcădate) și ale unor așezări civile (la Cașolț, Slimnic, Sibiu, Mediaș, Roșia etc.). După părăsirea Daciei de către armata și administrația romană (271/275 d.Hr.) populația autohtonă daco-romană și-a continuat activitatea neîntrerupt pe aceste meleaguri, după cum atestă descoperirile de la Roșia (secolele II-III), Slimnic (secolul III), Biertan (secolul IV), Brateiu (secolele IV-VI), Mediaș (secolele IX-X) etc.

Între dovezile continuității populației autohtone romanizate și ale răspândirii creștinismului în limba latină se numără și inscripția „EGO ZENOVIVS VOTVM POSVI” de pe tăblița de bronz a obiectului paleocreștin („donarium”) descoperit la Biertan (sec. IV).

Teritoriul Transilvaniei a fost cucerit de regii maghiari arpadieni, după lupte care au durat între secolele XI-XIII. Totuși, regii maghiari au fost nevoiți să accepte statutul de autonomie politică al Transilvaniei, reflectat în păstrarea instituției voievodatului.

Primele mențiuni documentare ale unor așezări din actualul județ Sibiu datează din secolul XII. Cea mai veche datează din 20 decembrie 1191 și se referă la Cibinium, azi Sibiu. Urmează, din secolele XIII-XIV, Stejărișu — 1223, Ațel — 1253, Mediaș — 1267, Agnita — 1280, Biertan — 1283, Cașolț — 1302, Bazna — 1302, Nou Săsesc — 1305, Loamneș — 1320, Avrig — 1364, Mihăileni — 1382 etc.

În secolele XII-XIII au fost aduși în Transilvania, secuii și sașii, în scopul apărării granițelor, respectiv al stimulării dezvoltării economice a regiunii. Sașii, coloniști germani, au fost aduși din mai multe regiuni (Flandra, regiunea Rinului, Saxonia) și au fost așezați în regiunile Alba, Hunedoara, Sibiu, Rodna, Bistrița, Țara Bârsei. Aceștia erau țărani, meșteșugari, negustori, care au contribuit mult la dezvoltarea mineritului, comerțului, meșteșugurilor. Ei au beneficiat, la sosirea aici, de numeroase privilegii, și au întemeiat așezări, precum și orașe însemnate, între care Sibiu, Mediaș (în județul Sibiu de astăzi), Brașov, Bistrița, Sighișoara. În perioada 1142-1162, perimetrul actual al municipiului Sibiu a constituit teritoriul primelor colonizări cu sași din Transilvania.

În cadrul organizării administrativ-teritoriale a Transilvaniei se distingeau comitatele, districtele românești, scaunele sașilor și cele ale secuilor. Scaunele săsești erau în număr de 7, cel mai important scaun fiind cel al Sibiului. La sfârșitul secolului XV, cele șapte scaune s-au unificat într-o organizație teritorială și politică — Universitatea Săsească.

Două feude românești — Amlașul și Făgărașul (azi situate parțial în județul Sibiu) nu au dispărut ca posesiuni din titulatura domnilor români din Țara Românească, fiind mereu revendicate ca bunuri ce li se cuveneau de jure din moși-strămoși, ele reapărând în documentele cancelariilor domnești până în secolele XVI-XVIII.

Centrele urbane, dar și cele rurale au fost fortificate cu ziduri de incintă puternice, flancate de turnuri și bastioane (Cisnădioara, Sibiu, Biertan, Slimnic, Sibiel, Orlat, Mediaș ș.a.). În Transilvania, meșteșugarii s-au organizat în bresle încă din secolul XIV. Primul privilegiu de breaslă datează din 1376, când în Sibiu existau deja 19 asociații meșteșugărești cu 40 de branșe.

În satul Cârța se află cea mai veche biserică în stil gotic din România, aparținând fostului complex monahal întemeiat, în 1202, de călugării cistercieni și desființat, în 1474, din ordinul regelui Ungariei Matei Corvin.

După 1541, când o parte din Ungaria a fost transformată în pașalâc turcesc, Transilvania devine principat autonom sub suzeranitate otomană.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata