Minea şi Morar (CCR): 117 OUG adoptate în 2013; e imposibil ca statul să se confrunte cu situaţii extraordinare o dată la trei zile

1

Cei doi judecători arată că, în accepţiunea Deciziei nr.258 din 14 martie 2006, ‘inexistenţa sau neexplicarea urgenţei reglementării situaţiilor extraordinare, […] constituie în mod evident o barieră constituţională în calea adoptării de către Guvern a unei ordonanţe de urgenţă în sensul arătat. A decide altfel înseamnă a goli de conţinut dispoziţiile art.115 din Constituţie privind delegarea legislativă şi a lăsa libertate Guvernului să adopte în regim de urgenţă acte normative cu putere de lege, oricând şi – ţinând seama de împrejurarea că prin ordonanţă de urgenţă se poate reglementa şi în materii care fac obiectul legilor organice – în orice domeniu’.

Judecătorii precizează că, din analiza notei de fundamentare şi a preambulului OUG 77/2013, precum şi a expunerii de motive a legii de aprobare a acesteia, nu reies, într-o manieră cuantificabilă, elementele de fapt sau obiective ale situaţiei extraordinare, situaţia indicată fiind una obişnuită ce a rezultat ca urmare a intervenirii în timp a unor acte normative succesive (începând cu 2009) şi reprezentând expresia unei opţiuni specifice a Guvernului de adoptare a unor măsuri în domeniul ce face obiectul ordonanţei de urgenţă.

„De asemenea, se remarcă faptul că nu se specifică interesul public ce este lezat ca urmare a neadoptării ordonanţei de urgenţă, expresii de genul ‘îndeplinirea cu eficienţă a atribuţiilor instituţionale’, ‘necesitatea eliminării riscului’ sau ‘necesitatea asigurării funcţionalităţii autorităţilor administraţiei publice locale’ nu pot decât să ducă la concluzia că aceste măsuri ar fi necesare şi oportune, şi nu că, în lipsa acestora, ar fi iminentă afectarea gravă a interesului public. Aşadar, situaţia avută în vedere de Guvern nu poate fi calificată ca fiind una extraordinară, astfel încât, pe cale de consecinţă, nu se poate susţine nici existenţa unei urgenţe în adoptarea reglementării criticate. Din contră, motivele care au stat la baza adoptării ordonanţei de urgenţă sunt unele de oportunitate, care, în mod evident, nu pot fi invocate pentru adoptarea unei ordonanţe de urgenţă”, afirmă Ştefan Minea şi Daniel Morar.

Ei subliniază că nimic nu împiedică Guvernul să iniţieze un proiect de lege care să urmeze procedura de adoptare prevăzută la art.75-76 din Constituţie. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata