Ministerul Muncii va transmite Guvernului modificările la legea salarizării unitare, la începutul lui septembrie 2010

0

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS) elaborează proiectul unui nou act normativ privind salarizarea personalului bugetar pe care-l va transmite Guvernului la începutul lunii septembrie, dar mai întâi îl va supune dezbaterii publice, a declarat miercuri (18 august 2010) secretarul de stat din MMFPS, Valentin Mocanu.

‘La baza elaborării proiectului noului act normativ privind salarizarea personalului bugetar s-au avut în vedere principiile enunţate în cadrul art. 41 alin. (2) din Legea-cadru nr.330/2009.
Este vorba despre stabilirea unui sistem reformat şi simplificat de ierarhizare în sectorul bugetar, care să promoveze remuneraţie egală pentru muncă egală, toate instituţiile publice care fac obiceiul acestei legi urmând să aibă o grilă unică de salarizare.

În contextul constrângerilor bugetare, s-a urmărit şi menţinerea competitivităţii instituţiilor publice în piaţa muncii, pentru a putea atrage şi menţine personal calificat’, a spus secretarul de stat Valentin Mocanu.
Oficialul MMFPS a prezentat succint câteva elemente ale proiectului de act normativ, care vor introduce modificări atât în structura şi conţinutul anexelor legii-cadru nr. 330/2009, cât şi în textul acestei legi.

Una dintre modificări se referă la includerea tuturor funcţiilor din sectorul bugetar în interiorul ierarhiei rezultate din evaluarea posturilor realizată cu sprijinul experţilor Băncii Mondiale în perioada aprilie-iunie 2010 şi gruparea acestora în cadrul unei structuri cu 11 grade (nouă grade dezvoltate de grupul de evaluatori pentru funcţiile evaluate şi încă 2 pentru a acoperi funcţiile de demnitate publică) şi 7 familii ocupaţionale:
administraţie (funcţionari publici şi personal contractual, inclusiv funcţii comune), sănătate, învăţământ şi culte, justiţie, cultură, diplomaţie, apărare, ordine publică şi securitate naţională.

În acelaşi timp se urmăreşte crearea unei noi ierarhii a salariilor de bază, atât între domeniile de activitate, cât şi în cadrul aceluiaşi domeniu, în funcţie de şapte criterii.
Cele 7 criterii folosite în evaluarea posturilor din eşantionul selectat de experţii Băncii Mondiale sunt următoarele:
cunoştinţe şi experienţă, complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor, judecata şi impactul deciziilor, influenţă, coordonare şi supervizare, contacte şi comunicare, condiţii de muncă, incompatibilităţi şi regimuri speciale.

O altă modificare propusă este simplificarea sistemului de salarizare prin desfiinţarea treptelor de salarizare, în cazul funcţionarilor publici. Potrivit secretarul de stat în MMFPS, simplificarea modului de structurare a anexelor va duce la o reducere a numărului acestora, de la 13 la 8, câte una pentru fiecare dintre cele 7 familii ocupaţionale şi încă una pentru instituţiile finanţate din venituri proprii.

În privinţa grilei de salarizare, prin noul act normativ este propusă o nouă grilă cu un raport între salariul de bază minim şi cel maxim în sectorul bugetar de 1 la 15. În cadrul noii grile au fost stabilite 110 clase de salarizare cărora le corespund coeficienţi de ierarhizare, având un pas de interval de 1,025. Ca urmare, numărul coeficienţilor de ierarhizare a fost redus de la 164 la 110.

Valoarea coeficientului de ierarhizare corespunzător clasei de salarizare ‘1’ se va stabili anual prin lege de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor Publice, va fi aprobat până la sfârşitul lunii octombrie a fiecărui an şi va fi în concordanţă cu obiectivele şi limitele din strategia fiscal-bugetară.
În consecinţă, modul în care sumele alocate prin legile anuale ale bugetului consolidat vor fi distribuite pe categorii de personal bugetar şi niveluri de salarizare va fi stabilit prin legile anuale de implementare a legii-cadru.

Clasele de salarizare şi coeficienţii prevăzuţi în anexe pentru funcţiile de execuţie corespund nivelului minim al fiecărei funcţii, la care se adaugă cinci gradaţii corespunzătoare tranşelor actuale de vechime în muncă.
În fine, proiectul de act normativ va reglementa situaţia personalului care ocupă, în condiţiile legii, funcţii de conducere pentru care condiţia de ocupare a postului este de studii superioare şi care nu au absolvit studii de acest nivel.

De asemenea, va fi reglementată situaţia anumitor sporuri, acordate sub forma unor sume compensatorii în anul 2010 prin majorarea salariilor de bază cu câteva clase de salarizare succesive celei deţinute.
În privinţa calendarului de adoptare a noului act normativ, secretarul de stat Valentin Mocanu a spus că proiectul noii legi va fi publicat spre consultare în perioada imediat următoare, urmând să fie transmis Guvernului la începutul lunii septembrie.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata