Modificările fiscale care extind baza de impozitare intră în vigoare de la 1 iulie 2010

8

Tichetele de masă, de vacanţă, cadou şi cele de creşă vor fi impozitate de la 1 iulie 2010, prin includerea contravalorii acestora în veniturile salariale, conform ordonanţei de urgenţă privind modificarea Codului Fiscal, care extinde baza de impozitare, adoptată miercuri (23 iunie 2010) de guvern.

Impactul financiar al acestei măsuri pentru ultimele şase luni din 2010 va fi un plus de venituri bugetare de 345 milioane lei pentru tichetele de masă, 45 milioane de lei pentru tichetele cadou, 1,7 milioane de lei pentru tichetele de vacanţă şi 1.000 de lei pentru tichetele de creşă.
De asemenea, vor fi impozitate plăţile compensatorii acordate conform legii, impactul bugetar pentru ultima jumătate a anului în curs fiind un plus de venituri de 1,1 milioane lei.

Conform modificărilor aduse Codului Fiscal, cotele de cheltuială forfetară acordată la calculul venitului net anual din drepturi de proprietate intelectuală vor fi reduse de la 40 la 20 la sută, iar în cazul veniturilor de această natură provenind din crearea unor lucrări de artă monumentală de la 50 la 25 la sută, plusul de venituri estimat fiind de 10,5 milioane lei.
Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri cu destinaţie de locuinţă vor trebui să plătească o taxă de solidaritate, care se va situa între 50 şi 200 la sută din impozitul pe proprietate. Măsura va aduce un surplus de venituri bugetare de 31 milioane de lei, pentru a doua jumătate a anului 2010, conform estimărilor MFP.

Taxa de solidaritate va fi de 50 la sută din impozitul datorat în anul 2010 pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu, de 100 la sută din impozitul datorat în anul 2010 pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu şi de 200 la sută din impozitul datorat în anul 2010 pentru cea de-a treia clădire şi următoarele, în afara celei de la adresa de domiciliu.

Tot de la 1 iulie, cota de impozitare pentru câştigurile din jocurile de noroc va fi unificată la 25 la sută de la 1 iulie, iar statul speră să obţină prin această măsură un plus de venituri bugetare de 3,5 milioane lei (circa un milion de dolari) în a doua jumătate a anului în curs.

În prezent, veniturile din jocuri de noroc sub 10.000 de lei se impozitează cu o cotă de 20 la sută, iar partea care depăşeşte acest plafon se impozitează cu 25 la sută. Plafonul de venit neimpozabil de 600 lei se acordă pentru câştigurile din jocuri de noroc.

Începând cu 1 iulie, toate veniturile sub formă de dobânzi din conturile şi depozitele bancare, indiferent dacă sunt la vedere sau la termen, vor fi impozitate cu 16 la sută. În acelaşi timp, persoanele fizice care au constituit depozite bancare la termen anterior datei de 1 iulie, vor plăti impozit de 16 la sută doar pe dobânda calculată de la această dată până la scadenţă.

De asemenea, noile prevederi ale Codului Fiscal au în vedere unificarea cotei de impunere a veniturilor obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societatilor închise, la 16 la sută, indiferent de perioada de deţinere a titlurilor şi reportarea pierderii nete anuale în următorii 7 ani consecutivi şi stabilirea şi efectuarea de către contribuabili, în cursul anului fiscal, a plăţilor anticipate la sfârşitul fiecărui trimestru, în contul impozitului anual datorat.

Noile prevederi mai au în vedere şi modificarea cotei de impunere anticipată a câştigurilor din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni de acest gen, de la 1 la 16 la sută pentru persoane fizice rezidente.

În domeniul contribuţiilor de asigurări sociale, pentru veniturile din activităţi profesionale (altele decât cele de natură salarială) se va plăti numai cota angajatului pentru contribuţii sociale de sănătate, contributii de asigurări sociale şi contributii la fondul de şomaj.
Baza de calcul a acestor contribuţii este limitată la cinci salarii medii pe economie, aşa cum este stabilit în bugetul de asigurări sociale. Impactul bugetar total în domeniul impozitelor directe este estimat la circa 600 milioane lei până la sfârşitul anului 2010 şi la 1,327 miliarde lei, în anul 2011.


Urmăriți FINANCIARUL.RO și pe Google News